شماره تلفن مرکزی شرکت :

۴۷۲۲۱ – ۰۲۱
سامانه پیامکی :
2147221
ایمیل:
info@eei-co.com

اطلاعات واحد بازرگانی و فروش

شماره تماس:
۴۴۵۴۵۲۹۵-۸ | ۴۴۵۴۵۴۰۸-۹ – ۰۲۱
021-47221

فکس:
۴۴۵۴۵۲۹۴ – ۰۲۱

کد پستی:
۱۳۸۹۸۱۷۹۵۵
صندوق پستی:
۳۷۹ – ۱۳۴۴۵

بازرگانی خارجی

شماره تماس:
۴۴۵۴۵۴۸۱ – ۰۲۱
فکس:
۴۴۵۴۵۴۸۸ – ۰۲۱
ایمیل:
ft@eei-co.com

اطلاعات روابط عمومی

شماره مستقیم:
۴۴۵۴۵۴۸۲ – ۰۲۱
فکس:
۴۴۵۴۵۴۸۸ – ۰۲۱
ایمیل:
info@eei-co.com