گالری تصاویر

یکی از راههای توسعه برندینگ و ارتقای کیفی شرکتهای تولیدی امرصادرات محصولات می باشد . از این رو و با تاکید براجرای اصولی فرآیندهای صادراتی شرکت صنایع آموزشی ایجاد ارتباط و تقویت توسعه صادرات در دستور کار قرارگرفته است. مع الوصف در خرداد ماه سال جاری دیدارهای تاثیرگذار و قابل تاملی با سفیران و تاجران کشورهای مختلف صورت پذیرفت.