• یکشنبه 11 آوریل 2021
  • -
  • ۵۵۲

چگونه جذب و دفع بارهای الکتریکی را به کمک آونگ الکتریکی نمایش دهیم؟


نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد