دسته بندی

مطالب اخیر

 • پنج‌شنبه 11 نوامبر 2021
 • -
 • ۹۰۰

کارخانه های نوآوری یا Innovation Factory  جایی است که ایده‌های کارآفرینان  رشد و به بار می نشیند. در سالهای اخیر در مجاورت کارخانه های صنعتی بستر مناسبی ایجاد و تمامی ابزارها و منابعی که برای کارآفرینی و رشد یک ایده خام نیاز است پیش بینی و فرا...

ادامه
 • یکشنبه 18 آوریل 2021
 • -
 • ۷۹۴
 • چهارشنبه 14 آوریل 2021
 • -
 • ۷۴۷
 • چهارشنبه 7 آوریل 2021
 • -
 • ۸۶۰
 • چهارشنبه 7 آوریل 2021
 • -
 • ۷۰۴
 • چهارشنبه 7 آوریل 2021
 • -
 • ۷۳۱
 • چهارشنبه 13 ژانویه 2021
 • -
 • ۶۴۷
 • چهارشنبه 13 ژانویه 2021
 • -
 • ۴۸۳
 • چهارشنبه 13 ژانویه 2021
 • -
 • ۵۲۷

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد