• دوشنبه 11 نوامبر 2019
 • -
 • ۴۹۷

معرفی آزمایش‌ها و راهنمای کاربری وسایل آزمایشگاهی علوم پایه نهم دوره اول متوسطه

در پی تغییر کتاب‌های درسی علوم در دوره متوسطه اول، شرکت صنایع آموزشی نیز با آگاهی کامل از اهداف تغییر کتاب‌های درسی، در چهارچوب تغییر نظام آموزشی کشور اقدام به تغییر در تولیدات خود و انطباق آن‌ها با رویکرد‌های جدید آموزشی نموده که حاصل آن مجموعه آموزشی جدید دوره اول متوسطه است که در قالب راهنماهای کاربری مجموعه در هر پایه معرفی می‌شوند. این مجموعه‌ها با موضوع‌ها و آزمایش‌های طرح شده در کتاب‌های درسی منطبق است.

در این راهنما، هر آزمایش به گونه‌ای طراحی شده است تا شاگرد و یا شاگردان حداکثر در گروه‌های پنج نفره با نظارت دبیر و یا حتی والدینی که به اصول آموزش جدید علوم آشنا هستند، آزمایش توسط شاگردان همراه با مشکلات خواهد بود، می‌تواند خودش آزمایش را انجام داده و نتیجه‌گیری را از شاگردان بخواهد.

برای پایه نهم راهنمای کاربری تدوین علوم تدوین و در آن، عنوان آزمایش، وسایل مورد نیاز و شرح آزمایش توضیح داده شده است. بنابراین طرح سوالات گوناگون و نحوه انطباق آزمایش‌ها با روش آموزش جدید علوم به عهده دبیر محترم گذاشته شده است تا با توجه به شرایط کلاس و روش تدریس خود، اقدام به طرح فعالیت یا سوال نمایند.

 1. واکنش‌پذیری فلزات
 2. تهیه بلور
 3. ساختار مولکولی دو کربنه
 4. اندازه‌گیری سرعت متوسط
 5. رابطه نیرو و شتاب
 6. چگونه اصطکاک عمل می‌کند
 7. بررسی آثار فشار هوا
 8. نمایش چگونگی عملکرد شش‌ها
 9. تخته میخی
 10. عوامل موثر بر گشتاور نیرو
 11. اهرم‌ها
 12. قرقره‌ها
 13. اسطرلاب بسازید
 14. مشاهده آوندهای چوبی
 15. آشنایی با مشخصات ظاهری و ویژگی‌های یک گیاه بازدانه (کاج)
 16. آشنایی با مشخصات ظاهری خزه‌ها
 17. مشاهده ماهی

برای آشنایی با آزمایش‌ها و وسایل کمک آموزشی علوم پایه نهم ، کلیک نمایید.


نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد