• چهارشنبه 18 سپتامبر 2019
  • -
  • ۱,۴۱۹

معرفی آزمایشات و راهنمای کاربری وسایل آزمایشگاهی علوم ابتدایی پایه ششم ابتدایی

بسیاری ازمفاهیم علمی اگر صرفا بصورت تئوری آموزش داده شوند نه تنها به راحتی درک

نمیشوند بلکه عمق و پایداری کافی را نیز ندارند و چنانچه آموزش با آزمایش و تجربه عملی

همراه شود،دانش آموزان با علاقه بیشتری می آموزند و در بلندمدت نیز فراموش نخواهند

کرد .شرکت صنایع آموزشی  باطراحی و تولید  وسایل کمک آموزشی با کیفیت وایمن سعی

نموده است همراه و یاور معلمان و دانش آموزان عزیز درمسیریادگیری باشد.

برای آشنایی با آزمایشات ووسایل کمک آموزشی  علوم پایه ششم  ابتدایی راکلیک فرمایید.


نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد