• چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
  • -
  • ۳۶

معرفی آزمایشات و راهنمای کاربری وسایل آزمایشگاهی علوم ابتدایی پایه ششم ابتدایی

بسیاری ازمفاهیم علمی اگر صرفا بصورت تئوری آموزش داده شوند نه تنها به راحتی درک

نمیشوند بلکه عمق و پایداری کافی را نیز ندارند و چنانچه آموزش با آزمایش و تجربه عملی

همراه شود،دانش آموزان با علاقه بیشتری می آموزند و در بلندمدت نیز فراموش نخواهند

کرد .شرکت صنایع آموزشی  باطراحی و تولید  وسایل کمک آموزشی با کیفیت وایمن سعی

نموده است همراه و یاور معلمان و دانش آموزان عزیز درمسیریادگیری باشد.

برای آشنایی با آزمایشات ووسایل کمک آموزشی  علوم پایه ششم  ابتدایی راکلیک فرمایید.


نظرات کاربران