صنایع آموزشی
صنایع آموزشی

مدل (مولاژ) میتوز درسلول جانوری ۱۰۰ برابر

۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹,۴۸۳,۰۰۰ ریال

این مدل در یک سری ۸گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی  دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

PVC به کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

هدف: پی بردن به نحوه و مراحل تقسیم سلول جانوری

این مدل در یک سری 8گانه تهیه شده است  که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد. شماره 1 قبل از شروع تقسیم مرحله اینتر فاز و شماره های 2و3 به ترتیب اول و آخرپروفاز، 4 متافاز و 5 آنا فاز، 6 تلوفاز و مراحل 7و8 تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر رانشان می دهند.

این مدلها روی پایه نصب شده اند.

 

مناسب برای  دوره اول و دوم متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلیاول و دوم متوسطه
اهداف آموزشیپی بردن به نحوه و مراحل تقسیم سلول جانوری
جنسPVC فاقدآزبست
نوع استفادهآموزشی
شرایط نگهداریساخته شده ازمواد،غیرسمی،غیرآسیب رسان وغیرآتش زا
موارد کاربرداین مدل در یک سری ۸گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.
وزن
دقت
طول
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد