صنایع آموزشی
صنایع آموزشی

مدل (مولاژ) میتوز درسلولی گیاهی (حدود ۱۰۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۵,۰۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۵۰۷,۷۷۰ ریال

این مدل دریک سری ۹ گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوزوتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی  دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

Pvcبه کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

هدف پی بردن به نحوه و مراحل تقسیم سلول گیاهی

این مدل دریک سری 9 گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد. شماره 1 قبل از شروع تقسیم، سلول  را در مرحله اینتر فاز نشان می دهد.

شماره های 2 و 3 مراحل آغاز و پایان پروفاز و به ترتیب4 متافاز، 5 آنافاز، 6و7 تلوفاز( پایان میتوز) و 8و9 شروع و پایان تقسیم سیتوپلاسم رانمایش می دهند.

این مدلها به ابعاد  18×4×10 سانتی متر روی پایه نصب شده اند.

مناسب برای دوره اول و دوم متوسطه

محصول مرتبط پوستر تقسیم میتوز
گروه سنی
دوره تحصیلیاول و دوم متوسطه
اهداف آموزشیپی بردن به نحوه و مراحل تقسیم سلول گیاهی
جنسPVC فاقدآزبست
نوع استفادهآموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرداین مدل دریک سری ۹ گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوزوتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.
وزن
دقت
طول۱۸ سانتی متر
عرض۴ سانتی متر
ارتفاع۱۰ سانتی متر
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد