صنایع آموزشی

مدل (مولاژ) مراحل لقاح ورشدونموجنین

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳,۶۲۵,۰۰۰ ریال

با توجه به نیاز به آگاهی و شناخت مادران عزیز در دوران بارداری به آنچه در فرآیند رشد جنین اتفاق می‌افتد، آموزش به‌وسیله مولاژها موردنیاز پرستاران و ماماها و همچنین پزشکان متخصص زنان و عمومی میباشد. این مدل‌ها چندین برابر اندازه طبیعی هستند و مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی در ۱۳ مدل مجزا نشان می‌دهد. مدل اول تا پنجم، مراحل تبدیل اووسیت به تخمک و لقاح را نشان می‌دهد. تسهیم یا تقسیمات متوالی سلول تخم در مدل‌های شماره ۶ تا ۹ نمایش داده شده‌اند. مدل شماره ۱۰ مرحله لانه گزینی و مدل‌های شماره ۱۱،۱۲،۱۳ وضعیت جنین را به ترتیب در روز پانزدهم، در پایان هفته سوم و در یک ماهگی نمایش می‌دهند. این مدل مناسب مراکز آموزشی و درمانی می‌باشد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی  دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

PVC به کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

با توجه به نیاز به آگاهی و شناخت مادران عزیز در دوران بارداری به آنچه در فرآیند رشد جنین اتفاق می‌افتد، آموزش به‌وسیله مولاژها موردنیاز پرستاران و ماماها و همچنین پزشکان متخصص زنان و عمومی میباشد.
این مدل‌ها چندین برابر اندازه طبیعی هستند و مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی در 13 مدل مجزا نشان می‌دهد. مدل اول تا پنجم، مراحل تبدیل اووسیت به تخمک و لقاح را نشان می‌دهد. تسهیم یا تقسیمات متوالی سلول تخم در مدل‌های شماره 6 تا 9 نمایش داده شده‌اند. مدل شماره 10 مرحله لانه گزینی و مدل‌های شماره 11،12،13 وضعیت جنین را به ترتیب در روز پانزدهم، در پایان هفته سوم و در یک ماهگی نمایش می‌دهند.
این مدل مناسب مراکز آموزشی و درمانی می‌باشد.

دوره تحصیلی : اول و دوم متوسطه .
گروه سنی
دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
اهداف آموزشی پی بردن به مراحل رشد سلول تخم و جایگزینی در دیواره رحم.
جنس pvc فاقد آزبست
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد با توجه به نیاز به آگاهی و شناخت مادران عزیز در دوران بارداری به آنچه در فرآیند رشد جنین اتفاق می‌افتد، آموزش به‌وسیله مولاژها موردنیاز پرستاران و ماماها و همچنین پزشکان متخصص زنان و عمومی میباشد. این مدل‌ها چندین برابر اندازه طبیعی هستند و مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی در ۱۳ مدل مجزا نشان می‌دهد. مدل اول تا پنجم، مراحل تبدیل اووسیت به تخمک و لقاح را نشان می‌دهد. تسهیم یا تقسیمات متوالی سلول تخم در مدل‌های شماره ۶ تا ۹ نمایش داده شده‌اند. مدل شماره ۱۰ مرحله لانه گزینی و مدل‌های شماره ۱۱،۱۲،۱۳ وضعیت جنین را به ترتیب در روز پانزدهم، در پایان هفته سوم و در یک ماهگی نمایش می‌دهند. این مدل مناسب مراکز آموزشی و درمانی می‌باشد.
وزن
دقت
طول
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات ۱۳
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد