صنایع آموزشی

کاغذ تورنسل قرمز

۷۵,۰۰۰ ریال

این کاغذ در بسته های جداگانه با نشان رنگی قرمز نشان داده میشود. کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس یکی از شناساگرهای محیط میباشد و برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده می شود. کاغذ قرمز تورنسل در محیط بازی آبی میشود.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
این کاغذ در بسته های جداگانه با نشان رنگی قرمز نشان داده میشود.

اهداف:
کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس یکی از شناساگرهای محیط میباشد و برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده می شود. کاغذ تورنسل قرمزدر محیط بازی آبی میشود.

دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی های آموزشی

دوره تحصیلی : علوم ابتدایی و متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی ابتدایی و متوسطه
اهداف آموزشی کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس یکی از شناساگرهای محیط میباشد و برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده می شود. کاغذ قرمز تورنسل در محیط بازی آبی میشود
جنس کاغذ
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد این کاغذ در بسته های جداگانه با نشان رنگی قرمز نشان داده میشود. کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس یکی از شناساگرهای محیط میباشد و برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده می شود. کاغذ قرمز تورنسل در محیط بازی آبی میشود.
وزن
دقت
طول
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران