صنایع آموزشی

پوستر آموزشی دستگاه عصبی ۲

۳۶۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۹۸,۹۴۰ ریال

در این پوسترعلاوه بر نمایش سطح درونی بین دو نیمکره مخ، مناطق و مراکز حسی پنجگانه موجود در قشر مخ و شیارهای اصلی آن دیده می شود ابعادچارت۷۰*۱۰۰ سانتی متردارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
در این چارت علاوه بر نمایش سطح درونی بین دو نیمکره مخ، مناطق و مراکز حسی پنجگانه موجود در قشر مخ و شیارهای اصلی آن دیده می شود.در ساختار 3 بعدی برش نخاع ریشه پشتی و شکمی نخاع و نحوه اتصال آنها به ماده خاکستری درون نخاع بخوبی نمایان است. در نمایش سطح پشتی مغز و نخاع توجه شود که نخاع از اولین مهره گردن شروع و در دومین مهره  کمر خاتمه می یابد. به گره های زنجیر وارسیستم عصبی سمپاتیک (به رنگ سبز )  توجه کنید.

 

مشخصات فنی : ابعادچارت70*100 سانتی متردارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

مناسب دوره متوسطه
گروه سنیمتوسطه
دوره تحصیلیمتوسطه
اهداف آموزشیآشنایی باساختاردستگاه عصبی
جنسرویه لمینت مات پشت لمینت براق
نوع استفادهآموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرددر این پوسترعلاوه بر نمایش سطح درونی بین دو نیمکره مخ، مناطق و مراکز حسی پنجگانه موجود در قشر مخ و شیارهای اصلی آن دیده می شود ابعادچارت۷۰*۱۰۰ سانتی متردارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.
وزن
دقت
طول۱۰۰سانتی متر
عرض۷۰سانتی متر
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد