صنایع آموزشی

مدل پلی گان

۴۲۰,۰۰۰ ریال

خط کش ها از جنس پلاستیک شفاف و مواد نو و بدون حساسیت تولید میشوند. پیچ و مهره ها فلزی اند.چاپ خط کش ها به گونه ای است که از هر دو سمت آن می توان استفاده کرد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
مشخصات فنی :
خط کش ها از جنس پلاستیک شفاف و مواد نو و بدون حساسیت تولید میشوند. پیچ و مهره ها فلزي اند. کلیه قطعات مجموعه با رعایت کامل نکات ایمنی و سلامت کاربر ساخته می شود.چاپ خط کش ها به گونه اي است که از هر دو سمت آن می توان استفاده کرد.

اقلام مجموعه :
خط کش نقاله دار، خط کش ساده، پیچ و مهره اتصال

کاربردها:
پایه هفتم : دو زاویه مکمل، روابط بین زاویه ها، معرفی چند ضلعیها، معرفی چند ضلعیهاي محدب، معرفی چند ضلعیهاي مقعر، معرفی چند ضلعی
هاي منتظم، ساخت چند ضلعیها، رسم دو خط عمود بر هم، رسم دو خط موازي، رسم چند خط عمود بر یک خط، رسم چند خط موازي با یک خط، تقارن محوري، نمایش قطر، زاویه، نیمساز، دو زاویه متمم.

پایه هشتم : توازي، تعامد، دو زاویه متمم، دو زاویه مکمل، دو زاویه متقابل یه راس، خط مورب، محاسبه زاویه خارجی، ساخت چند ضلعی، پیدا کردن زاویه داخلی در چند ضلعی ها، پیدا کردن زاویه خارجی یک راس مثلث، پیدا کردن زاویه هاي مساوي در خط هاي موازي و مورب، پیدا کردن زاویه هاي مکمل در خط هاي موازي و .مورب

پایه نهم : نمایش عمود منصف، اثبات خصوصیات چهار ضلعیها،اثبات برابري دو مثلث، اثبات در هندسه، اثبات مجموع زوایاي داخلی در هر مثلث، اثبات برابري زوایاي متقابل به راس، یاد آوري هم نهشتی مثلث ها.

مناسب دوره  متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی متوسطه
اهداف آموزشی
جنس پلاستیک شفاف
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد خط کش ها از جنس پلاستیک شفاف و مواد نو و بدون حساسیت تولید میشوند. پیچ و مهره ها فلزی اند.چاپ خط کش ها به گونه ای است که از هر دو سمت آن می توان استفاده کرد.
وزن
دقت
طول
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران