صنایع آموزشی

مدل مراحل لقاح ورشدونموجنین

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در ۱۳ مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی  دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

PVC به کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

این مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در 13 مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.
مدل های اول تا پنجم، مراحل تقسیم اووسیت به تخمک و لقاح را نشان می دهند.
مدل های 6 تا 9 مراحل تقسیمات متوالی (تسهیم) سلول تخم(زیگوت) را نمایش می دهند .
مدل 10 لانه گزینی بلاستوسیست در دیواره رحم را نشان می دهد.
مدل های 11، 12، 13 وضعیت جنین را به ترتیب در روز پانزدهم، در پایان هفته سوم و در یک ماهگی نمایش میدهند .

دوره تحصیلی : اول و دوم متوسطه .
گروه سنی
دوره تحصیلیاول و دوم متوسطه
اهداف آموزشیپی بردن به مراحل رشد سلول تخم و جایگزینی در دیواره رحم.
جنسpvc فاقد آزبست
نوع استفادهآموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرداین مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در ۱۳ مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.
وزن
دقت
طول
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات۱۳
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران