صنایع آموزشی

مدل لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل ازدوبخش تشکیل شده است مدل اول ۱۵۰برابر بزرگ شده وساختارلبول رابصورت میکروسکوپی باتمام جزئیات نمایش میدهدومدل دوم ۱۰۰۰باربزرگ شده وومقطع چندآلوئل مجاوررانمایش میدهد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
این مدل ازدوبخش تشکیل شده است مدل اول 150برابر بزرگ شده وساختارلبول رابصورت میکروسکوپی باتمام جزئیات نمایش میدهدومدل دوم 1000باربزرگ شده وومقطع چندآلوئل مجاوررانمایش میدهد.

مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی  دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

Pvcبه کاررفته فاقدآزبست و موادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

مناسب دوره متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی
اهداف آموزشی
جنس
نوع استفاده
شرایط نگهداری
موارد کاربرداین مدل ازدوبخش تشکیل شده است مدل اول ۱۵۰برابر بزرگ شده وساختارلبول رابصورت میکروسکوپی باتمام جزئیات نمایش میدهدومدل دوم ۱۰۰۰باربزرگ شده وومقطع چندآلوئل مجاوررانمایش میدهد.
وزن
دقت
طول
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات۲
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران