صنایع آموزشی

مدل طناب نخاعی وانشعابات اعصاب ۱۸۰۰۲

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل بزرگ تر از اندازه طبیعی از دو قطعه به ابعاد ۱۰×۲۵×۳۰ سانتی متر روی تخته نصب شده است.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

pvcبه کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

در این مدل که برش عرضی ماده خاکستری ( به شکل پروانه) در وسط و ماده سفید نخاع در اطراف آن به نمایش درآمده است.
دو ریشه پشتی (حسی) و شکمی(حرکتی) عصب نخاعی مرتبط با شاخ های پشتی ( باریک) و شاخ های شکمی (پهن) ماده خاکستری بخوبی نشان داده شده است.
این مدل بزرگ تر از اندازه طبیعی از دو قطعه به ابعاد 10×25×30 سانتی متر روی تخته نصب شده است.

دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم
اهداف آموزشی پی بردن به ساختمان نخاع و اعصاب نخاعی خارج شده محصول مرتبط پوستر دستگاه عصبی ۲
جنس pvc فاقد آزبست
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد این مدل بزرگ تر از اندازه طبیعی از دو قطعه به ابعاد ۱۰×۲۵×۳۰ سانتی متر روی تخته نصب شده است.
وزن
دقت
طول ۳۰ سانتی متر
عرض ۲۵ سانتی متر
ارتفاع ۱۰سانتی نتر
تعداد قطعات ۲
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران