صنایع آموزشی
صنایع آموزشی

مدل زبان دوبرابراندازه طبیعی کد ۲۳۰۰۲

۸۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل بزرگتر از اندازه طبیعی ساخته شده و علاوه بر ساختمان دقیق زبان عروق و اعصاب مهم آن را نیز نشان می دهد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی  دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

pvcبه کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

زبان عضوی عضلانی است که از یک قسمت آزاد متحرک بنام تنه زبان و یک قاعده یا ریشه که به حلق چسبیده است تشکیل شده است . در سطح فوقانی زبان شیار انتهایی به شکل هشت (8) که راس آن به سمت عقب متوجه است وجود دارد و این شیار زبان را به دو ثلث قدامی و یک ثلث خلفی تقسیم می کند . درست در عقب راس شیارانتهایی فرو رفتگی کوچکی بنام سوراخ کور قرار دارد. در سطح فوقانی زبان برجستگی های مختلفی وجود دارد که بزرگترین آنها برجستگی جامی یا پیاله ای شکل است .برجستگی های جامی شکل و برجستگی های قارچی شکل حاوی جوانه های چشایی اند . برجستگی  نخی شکل فاقد جوانه چشایی است.

عضلات زبان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند . عضلات داخلی به خود زبان متعلقند و بیشتر در قسمت قدامی زبان واقعند در حالیکه عضلات خارجی به عناصر خارج زبان نظیر استخوان هیویید واستخوان فک تحتانی متصلند. زبان در اعمال مکیدن ، جویدن و بلع مورد استفاده قرار گرفته و مخصوصا برای مکیدن شیر در اطفال اهمیت فوق العاده ای دارد . این عضو دراثنای جویدن غذا در بین دندانها قرار می گیرد و هنگام بلع آن را به سمت عقب و حلق می راند.

اهمیت اصلی زبان در علم تکلم است و همچنین عضو اصلی چشایی می باشد . این مدل که بزرگتر از اندازه طبیعی ساخته شده علاوه بر ساختمان دقیق زبان عروق و اعصاب مهم آن را نیز نشان می دهد.ابعادمدل20*15*19می باشد.

دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی دوره اول ودوم متوسطه
اهداف آموزشی آشنایی باساختارزبان
جنس PVCفاقدآزبست
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد این مدل بزرگتر از اندازه طبیعی ساخته شده و علاوه بر ساختمان دقیق زبان عروق و اعصاب مهم آن را نیز نشان می دهد.
وزن
دقت
طول ۲۰
عرض ۱۵
ارتفاع ۱۹
تعداد قطعات ۲
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران