صنایع آموزشی

مدل اتصال زبان و حنجره

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دردوبرابراندازه طبیعی ست وبه شش قطعه تفکیک می شود.دراین مدل ساختمان پرزهای چشایی وشکل دقیق غددزیرزبانی وزیرفکی وعبوراعصاب زوج دوازده وعصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره ،تارهای صوتی ،شکمچه ،دهلیز وسینوس به خوبی نشان داده شده اند.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
این مدل دردوبرابراندازه طبیعی ست وبه شش قطعه تفکیک می شود.دراین مدل ساختمان پرزهای چشایی وشکل دقیق غددزیرزبانی وزیرفکی وعبوراعصاب زوج دوازده وعصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره ،تارهای صوتی ،شکمچه ،دهلیز وسینوس به خوبی نشان داده شده اند.

مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی  دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند.

pvcبه کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای  بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی  استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل  دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند.

مناسب دوره متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی متوسطه
اهداف آموزشی آشنایی با ساختارزبان و حنجره
جنس pvcآزبست فری
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد این مدل دردوبرابراندازه طبیعی ست وبه شش قطعه تفکیک می شود.دراین مدل ساختمان پرزهای چشایی وشکل دقیق غددزیرزبانی وزیرفکی وعبوراعصاب زوج دوازده وعصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره ،تارهای صوتی ،شکمچه ،دهلیز وسینوس به خوبی نشان داده شده اند.
وزن
دقت
طول ۳۱سانتی متر
عرض ۱۴سانتی متر
ارتفاع ۲۹سانتی متر
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران