صنایع آموزشی
صنایع آموزشی
صنایع آموزشی

بازی آموزشی ماشین بخار

۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۰ ریال

آموزش بسیاری از مفاهیم علمی به صورت تئوری کاری دشوار است که حتی بافراگیری زودهنگام فراموش میشودو آموخته هاماندگاری ندارند.این وسیله آموزشی -سرگرمی بصورت جذابی تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی و حرکتی را نمایش میدهدکه با روشن کردن آتشدان و قراردادن آن درداخل مخزن وایجاد بخارآب ماشین شروع به کار میکند و چرخ میچرخد.این بازی میتواندیک هدیه دوست داشتنتی برای دانش آموزان کنجکاووعلاقه مندبه مفاهیم فیزیک وعلوم باشدضمن اینکه معلمان درمدارس نیزبااین وسیله به راحتی تدریس کنند.این وسیله دارای دستورکارمیباشدوبرای سن ده سال به بالا مناسب است. ازمواداولیه کاملا بهداشتی،بدون خطروبارعایت اصول ایمنی ساخته شده است .

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی

فیلم نحوه کارکرد ماشین بخار :
ماشین بخاربرای بررسی آزمایش تبدیل انرژی و معرفی یک ماشین گرمایی استفاده می شود.

مخزن بکاررفته ازجنس برنج است تابه عملکردوسیله ومشاهده نتایج سرعت ببخشد.

دستگاه ساخته شده ازموادایمن وغیرآسیب رسان است وطراحی این وسیله  به گونه ای است که باعملکردصحیح خود قادراست اهداف آموزشی رابصورت کامل  برآورده نماید.

برای آشنایی بانحوه کارودریافت راهنمای ماشین بخار اینجا راکلیک کنید.

دوره تحصیلی : علوم دوم متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلیمتوسطه
اهداف آموزشیآشنایی با تبدیل انرژی و معرفی یک ماشین گرمایی
جنسبدنه و پایه فلزی دارای مخزن آتش
نوع استفادهآموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربردآموزش بسیاری از مفاهیم علمی به صورت تئوری کاری دشوار است که حتی بافراگیری زودهنگام فراموش میشودو آموخته هاماندگاری ندارند.این وسیله آموزشی -سرگرمی بصورت جذابی تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی و حرکتی را نمایش میدهدکه با روشن کردن آتشدان و قراردادن آن درداخل مخزن وایجاد بخارآب ماشین شروع به کار میکند و چرخ میچرخد.این بازی میتواندیک هدیه دوست داشتنتی برای دانش آموزان کنجکاووعلاقه مندبه مفاهیم فیزیک وعلوم باشدضمن اینکه معلمان درمدارس نیزبااین وسیله به راحتی تدریس کنند.این وسیله دارای دستورکارمیباشدوبرای سن ده سال به بالا مناسب است. ازمواداولیه کاملا بهداشتی،بدون خطروبارعایت اصول ایمنی ساخته شده است .
وزن۱۷۷۰
دقت
طول۲۵
عرض۲۵
ارتفاع۲۱
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد