صنایع آموزشی
صنایع آموزشی

بازی پوشاک ما

۳۲۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۴۸,۸۰۰ ریال

کودکان نیازدارندخودرابشناسندوبااعضای بدن ونحوه مراقبت وپوشش هرعضوآشناشونددراین مجموعه کودکان باانواع پوشاک فصلهای مختلف آشنامیشوندوضمن بازی به گفتگودرموردانواع پوشش وفصلهامیپردازندوازطریق گفتگوبامفاهیم گوناگون آشنامیشوندوبه صورت بازی لباسهاراروی دختروپسربدون لباس روی صفحات مغناطیسی نصب میکنند.این مجموعه دارای ۲ صفحه مصورپسرودختر با لایه فلزی است همراه با ۴صفحه مغناطیسی باتصاویر انواع پوشاک ابعاد هرصفحه ۱۷/۵ *۲۲/۵ سانتیمترمی باشد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
کودکان نیازدارندخودرابشناسندوبااعضای بدن ونحوه مراقبت وپوشش هرعضوآشناشونددراین مجموعه کودکان باانواع پوشاک فصلهای مختلف آشنامیشوندوضمن بازی به گفتگودرموردانواع پوشش وفصلهامیپردازندوازطریق گفتگوبامفاهیم گوناگون آشنامیشوندوبه صورت بازی لباسهاراروی دختروپسربدون لباس روی صفحات مغناطیسی نصب میکنند.
این مجموعه دارای 2 صفحه مصورپسرودختر با لایه فلزی است همراه با 4صفحه مغناطیسی باتصاویر انواع پوشاک ابعاد هرصفحه 17/5 *22/5 سانتیمترمی باشد.
اهداف آموزشی
- رشد مهارت های کلامی و مفاهیم اجتماعی
- هماهنگی عمل چشم و دست
- شناخت اعضای بدن انسان
- آشنایی با انواع پوشاک
مناسب برای گروه سنی 3 تا 6 سال
دارای تاییدیه از شورای نظارت بر اسباب بازی
گروه سنی۳ تا ۶ سال
دوره تحصیلی
اهداف آموزشیمشخصات فنی : ۲ صفحه مصور با لایه فلزی همراه با قطعات مغناطیسی انواع پوشاک در ابعاد ۱۷/۵ ۲۲/۵ سانتیمتر اهداف آموزشی - رشد مهارت های کلامی و مفاهیم اجتماعی - هماهنگی عمل چشم و دست - شناخت اعضای بدن انسان - آشنایی با انواع پوشاک
جنس
نوع استفادهآموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربردکودکان نیازدارندخودرابشناسندوبااعضای بدن ونحوه مراقبت وپوشش هرعضوآشناشونددراین مجموعه کودکان باانواع پوشاک فصلهای مختلف آشنامیشوندوضمن بازی به گفتگودرموردانواع پوشش وفصلهامیپردازندوازطریق گفتگوبامفاهیم گوناگون آشنامیشوندوبه صورت بازی لباسهاراروی دختروپسربدون لباس روی صفحات مغناطیسی نصب میکنند.این مجموعه دارای ۲ صفحه مصورپسرودختر با لایه فلزی است همراه با ۴صفحه مغناطیسی باتصاویر انواع پوشاک ابعاد هرصفحه ۱۷/۵ *۲۲/۵ سانتیمترمی باشد.
وزن
دقت
طول۲۲.۵ سانتی متر
عرض۱۷.۵سانتی متر
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد