صنایع آموزشی

سیم رابط دو سر فیش دار

۴۰,۰۰۰ ریال

سیم های رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارنداین محصول دارای ۳۰سانتی‌متر و دوسر فیش‌دار در رنگ قرمز است .

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
این محصول دارای 30سانتي‌متر و دوسر فيش‌دار در رنگ قرمز است.

اهداف:
انواع سیم رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارند، مثلا سیم های رابط دوسرفیش دار برای اتصال اجزاء مدار الکتریکی در آزمایش بررسی رسانایی الکتریکی اجسام، اندازه گیری جریان و مقاومت الکتریکی، چرخش موتور الکتریکی به وسیله جریان الکتریکی، ساختار مواد، مقایسه خواص فیزیکی فلزها و نافلزها استفاده می شوند.

مناسب دوره تحصیلی اول ودوم متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی اول متوسطه
اهداف آموزشی انواع سیم رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارند، مثلا سیم های رابط دوسرفیش دار برای اتصال اجزاء مدار الکتریکی در آزمایش بررسی رسانایی الکتریکی اجسام، اندازه گیری جریان و مقاومت الکتریکی، چرخش موتور الکتریکی به وسیله جریان الکتریکی، ساختار مواد، مقایسه خواص فیزیکی فلزها و نافلزها استفاده می شوند.
جنس
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد سیم های رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارنداین محصول دارای ۳۰سانتی‌متر و دوسر فیش‌دار در رنگ قرمز است .
وزن
دقت
طول ۳۰ سانتی متر
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران