صنایع آموزشی

سیم رابط دو سر فیش دار

۴۰,۰۰۰ ریال

سیم های رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارنداین محصول دارای ۳۰سانتی‌متر و دوسر فیش‌دار در رنگ قرمز است .

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
این محصول دارای 30سانتي‌متر و دوسر فيش‌دار در رنگ قرمز است.

اهداف:
انواع سیم رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارند، مثلا سیم های رابط دوسرفیش دار برای اتصال اجزاء مدار الکتریکی در آزمایش بررسی رسانایی الکتریکی اجسام، اندازه گیری جریان و مقاومت الکتریکی، چرخش موتور الکتریکی به وسیله جریان الکتریکی، ساختار مواد، مقایسه خواص فیزیکی فلزها و نافلزها استفاده می شوند.

این کد یک عدد سیم رابط است.

مناسب دوره تحصیلی اول ودوم متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی اول متوسطه
اهداف آموزشی انواع سیم رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارند، مثلا سیم های رابط دوسرفیش دار برای اتصال اجزاء مدار الکتریکی در آزمایش بررسی رسانایی الکتریکی اجسام، اندازه گیری جریان و مقاومت الکتریکی، چرخش موتور الکتریکی به وسیله جریان الکتریکی، ساختار مواد، مقایسه خواص فیزیکی فلزها و نافلزها استفاده می شوند.
جنس
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد سیم های رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارنداین محصول دارای ۳۰سانتی‌متر و دوسر فیش‌دار در رنگ قرمز است .
وزن
دقت
طول ۳۰ سانتی متر
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران