صنایع آموزشی

حلقه کشش سطحی مایعات

۴۵,۰۰۰ ریال

حلقۀ فلزی و سبک وزن، دارای لبۀ تیز می باشد. وقتی لبۀ تیز درمایع فرو می رود، نیرویی برای کشیدن حلقه از مایع باید اعمال کرد که برابر نیروی کشش سطحی مایع است. این نیرو را می توان توسط یک نیروسنج۰.۱نیوتن اندازه گیری کرد.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
حلقۀ فلزی و سبک وزن، دارای لبۀ تیز می باشد.

اهداف:
وقتی لبۀ تیز درمایع فرو می رود، نیرویی برای کشیدن حلقه از مایع باید اعمال کرد که برابر نیروی کشش سطحی مایع است. این نیرو را می توان توسط یک نیروسنج 0.1 نیوتن اندازه گیری کرد.

قیمت درج شده صرفابرای حلقه می باشدودرصورت نیازبه سایر متعلقات مانندگیره وپایه ومیله ونیروسنج لازم است جداگانه خریداری گردد.

مناسب دوره متوسطه
گروه سنی
دوره تحصیلی متوسطه
اهداف آموزشی وقتی لبۀ تیز درمایع فرو می رود، نیرویی برای کشیدن حلقه از مایع باید اعمال کرد که برابر نیروی کشش سطحی مایع است. این نیرو را می توان توسط یک نیروسنج ۱/۰ نیوتن اندازه گیری کرد.
جنس فلزی
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد حلقۀ فلزی و سبک وزن، دارای لبۀ تیز می باشد. وقتی لبۀ تیز درمایع فرو می رود، نیرویی برای کشیدن حلقه از مایع باید اعمال کرد که برابر نیروی کشش سطحی مایع است. این نیرو را می توان توسط یک نیروسنج۰.۱نیوتن اندازه گیری کرد.
وزن
دقت
طول
عرض
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران