صنایع آموزشی

آینه تخت ۱۰*۱۰

۳۰,۰۰۰ ریال

آینه در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر با پایه پلاستیکی مناسب برای نگهداری آینه تخت تهیه شده است. مشخصات تصویر در آینه تخت را با نگاه کردن به آن بررسی کنید( کوچکتر یا بزرگتر یا هم اندازه ، مستقیم یا معکوس، حقیقی یا مجازی). همچنین به کمک دو آینه تخت می توانید مسیر نور را تغییر دهید.

  • تضمین کیفیت محصول
  • ارسال از طریق پست
  • گارانتی شرکت صنایع آموزشی
آینه در ابعاد 10×10 سانتی متر با پایه پلاستيكي مناسب براي نگهداري آينه تخت تهیه شده است.

اهداف:
مشخصات تصویر در آینه تخت را با نگاه کردن به آن بررسی کنید( کوچکتر یا بزرگتر یا هم اندازه ، مستقیم یا معکوس، حقیقی یا مجازی). همچنین به کمک دو آینه تخت می توانید مسیر نور را تغییر دهید.

دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی


دوره تحصیلی : علوم ابتدایی
گروه سنی
دوره تحصیلی ابتدایی
اهداف آموزشی مشخصات تصویر در آینه تخت را با نگاه کردن به آن بررسی کنید( کوچکتر یا بزرگتر یا هم اندازه ، مستقیم یا معکوس، حقیقی یا مجازی). همچنین به کمک دو آینه تخت می توانید مسیر نور را تغییر دهید.
جنس آینه تخت
نوع استفاده آموزشی
شرایط نگهداری
موارد کاربرد آینه در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر با پایه پلاستیکی مناسب برای نگهداری آینه تخت تهیه شده است. مشخصات تصویر در آینه تخت را با نگاه کردن به آن بررسی کنید( کوچکتر یا بزرگتر یا هم اندازه ، مستقیم یا معکوس، حقیقی یا مجازی). همچنین به کمک دو آینه تخت می توانید مسیر نور را تغییر دهید.
وزن
دقت
طول ۱۰ سانتی متر
عرض ۱۰سانتی متر
ارتفاع
تعداد قطعات
اقلام همراه

نظر کاربران در مورد این محصول

نظرات کاربران