گروه سنی 6 تا 8 سال

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 4
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 72
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 4
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 72
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

بازی فکری معمای ستاره رنگ سبز

۲۶۴,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۷,۷۶۰ ریال

بازی فکری معمای ستاره سه رنگ (سبز،زرد،قرمز)

۲۶۴,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۷,۷۶۰ ریال

جورچین سه گوش سمندرها

۱۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳۷,۳۴۰ ریال

جورچین سه گوش دایناسورها

۱۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳۷,۳۴۰ ریال

جورچین سه گوش حیوانات دریایی

۱۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳۷,۳۴۰ ریال

بازی تعادلی بچین و نریز کد ۲۹۴

۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۵۰۴,۲۰۰ ریال

بازی فکری چینه حروف و اعداد

۸۴۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۲۱,۰۵۰ ریال
بازی فکری نوسازه بازی فکری نوسازه ۵% تخفیف

بازی فکری نوسازه

۴۰۳,۷۵۰ ریال۴۲۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۴۰,۰۸۸ ریال

بازی پنجره نمایش عروسکی

۱,۳۲۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۴۴۴,۲۵۰ ریال
ساعت آموزشی لاتین ساعت آموزشی لاتین ۲۵% تخفیف

ساعت آموزشی لاتین

۴۱,۲۵۰ ریال۵۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۴,۹۶۳ ریال

تقویم تصویری مغناطیسی

۸۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۰۰,۳۴۰ ریال

بازی فکری معمای ستاره رنگ سبز

۲۶۴,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۷,۷۶۰ ریال

این محصول دارای 6 قطعه پلاستیک دررنگهای مختلف قرمز،سبز،زرد،آبی وسه رنگ (سبز،زرد،قرمز) موجودمی باشد.

بازی فکری معمای ستاره سه رنگ (سبز،زرد،قرمز)

۲۶۴,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۷,۷۶۰ ریال

این محصول دارای 6 قطعه پلاستیک دررنگهای مختلف قرمز،سبز،زرد،آبی وسه رنگ (سبز،زرد،قرمز) موجودمی باشد.

جورچین سه گوش سمندرها

۱۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳۷,۳۴۰ ریال

این محصول جورچین سه گوش سمندرها ازمجموعه سه تایی جورچین های سه گوش میباشدکه شامل 9قطعه است و برای سرگرمی وایجادچالش ذهنی مناسب است.این بازی به نظرساده ولی درعمل باچالش همراه است وازآنچه به نظریرسدسخت تراست مناسب گروه سنی هفت سال به بالا وحتی برای بزرگسالان نیزسرگرم کننده است.

جورچین سه گوش دایناسورها

۱۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳۷,۳۴۰ ریال

این محصول جورچین سه گوش دایناسورهاازمجموعه سه تایی جورچین های سه گوش میباشدکه شامل 9قطعه است.این بازی به نظرساده ولی درعمل باچالش همراه است وازآنچه به نظریرسدسخت تراست مناسب گروه سنی هفت سال به بالا وحتی برای بزرگسالان نیزسرگرم کننده است.

جورچین سه گوش حیوانات دریایی

۱۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳۷,۳۴۰ ریال

این محصول جورچین سه گوش حیوانات دریایی ازمجموعه سه تایی جورچین های سه گوش میباشدکه شامل 9قطعه است.این بازی به نظرساده ولی درعمل باچالش همراه است وازآنچه به نظریرسدسخت تراست مناسب گروه سنی هفت سال به بالا وحتی برای بزرگسالان نیزسرگرم کننده است.

اتمام موجودی بازی فکری معمای ستاره طرح پرچم ایران بازی فکری معمای ستاره طرح پرچم ایران

بازی فکری معمای ستاره طرح پرچم ایران

۲۶۴,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۷,۷۶۰ ریال

این بازی چالشی از6قطعه پلاستیک ازرنگهای پرچم ایران ساخته شده که این قطعات باترفندی درهم چفت میشوندوبرای سنین 7سال به بالامناسب است . میتوان دردورهمی ها بصورت مسابقه نیز اجراشودکه کسی که باسرعت بیشتری ستاره رادرست کندبرنده میشود. این سرگرمی بعنوان هدیه تبلیغاتی برای شرکتهاوادارات نیزمناسب است وهمچنین میتواند جایزه ای جذاب برای دانش آموزان باشد.

بازی تعادلی بچین و نریز کد ۲۹۴

۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۵۰۴,۲۰۰ ریال

این اسباب بازی یک سرگرمی ساده و مهیج برای آشنایی و درک مفاهیم مانند تعادل و وزن است که همزمان باعث تقویت حافظه و تمرکز و توسعه منطقی میشود.

بازی فکری چینه حروف و اعداد

۸۴۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۲۱,۰۵۰ ریال

این مجموعه هم بعنوان تفریح وسرگرمی وهم محصول آموزشی قابل استفاده است که درقالب کلمات واعداد کودکان وبزرگسالان چالش وهیجان راتجربه خواهندکرد.

بازی فکری نوسازه بازی فکری نوسازه ۵% تخفیف

بازی فکری نوسازه

۴۰۳,۷۵۰ ریال۴۲۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۴۰,۰۸۸ ریال

این مجموعه از84قطعه پلاستیکی دراشکال ورنگهای متنوع ساخته شده که بااستفاده ازالگوهای راهنمای همراه مجموعه میتوان اشیای مختلفی نظیرمیز،صندلی،ماشین ،آدمک و.. ساخت .

بازی پنجره نمایش عروسکی

۱,۳۲۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۴۴۴,۲۵۰ ریال

بازی پنجره نمایش شامل 7 قطعه چوبی قابل تفکیک همراه با پرده پارچه ای برای نمایش عروسکی در ابعاد 25*70*78 سانتیمتر می باشد .باکمک این پنجره نمایش انواع قصه هاونمایش راباکمک عروسک یاتصویرمیتوان برای کودک به روشی جذاب تعریف کردوضمن سرگرم شدن،قوه تخیل ومهارتهای اجتماعی وهوش هیجانی کودکان پرورش میابد.

ساعت آموزشی لاتین ساعت آموزشی لاتین ۲۵% تخفیف

ساعت آموزشی لاتین

۴۱,۲۵۰ ریال۵۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۴,۹۶۳ ریال

ساعت آموزشی لاتین پلاستیکی در واقع یک ساعت پلاستیکی پایه دار با عقربه‌های متحرک است که با هدف آموزش ساعت و زمان، یکی از ابزارهای کاربردی برای دانش‌آموزان مقطع دبستان محسوب می‌شود. با استفاده از این ساعت دانش‌آموزان به راحتی می‌توانند مفهوم ساعت و دقیقه را بیاموزند.

تقویم تصویری مغناطیسی

۸۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۰۰,۳۴۰ ریال

این محصول ازیک وایت بردمغناطیسی که بصورت تقویم طراحی شده ، تشکیل شده است وتعدادی برچسبهای مغناطیسی شامل فصل ها،مناسبتها،وضعیت آب وهوا،تاریخ ها،ماه ها،توالی دیروز،امروز،فردا که باکمک این مجموعه کودکان میتوانندباگذرزمان ازطریق توالی روزها،هفته ها،ماه هاوفصل هاآشناشوندهمچنین مفاهیم دیروز،امروز،فردا،هفته ،ماه ،فصل رادرک کنند.بانام روزها،ماه هاوفصل هاآشناشوند.نسبت به وضعیت های آب وهواومناسبتها شناخت پیداکنند .

کل آیتم ها : ۶۱

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد