گروه سنی 10 سال به بالا

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 74
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 74
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
بازی فکری جورچین مکعبی جغدهای رنگی بازی فکری جورچین مکعبی جغدهای رنگی ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی جغدهای رنگی

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال
بازی فکری جورچین مکعبی میوه‌ها بازی فکری جورچین مکعبی میوه‌ها ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی میوه‌ها

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال
بازی فکری جورچین مکعبی وسایل نقلیه بازی فکری جورچین مکعبی وسایل نقلیه ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی وسایل نقلیه

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال
بازی فکری جورچین مکعبی حشرات بازی فکری جورچین مکعبی حشرات ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی حشرات

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال
بازی آموزشی فروشگاه کوچک من ۴edu بازی آموزشی فروشگاه کوچک من ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی فروشگاه کوچک من ۴edu

۶۴۵,۰۰۰ ریال۸۶۰,۰۰۰ ریال
بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu

۴۹۵,۰۰۰ ریال۶۶۰,۰۰۰ ریال
بازی فکری ماشین حساب سیب‌زمینی ۴edu بازی فکری ماشین حساب سیب‌زمینی ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی فکری ماشین حساب سیب‌زمینی ۴edu

۴۸۷,۵۰۰ ریال۶۵۰,۰۰۰ ریال
بازی آموزشی کیت صوت ۴edu بازی آموزشی کیت صوت ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی کیت صوت ۴edu

۷۲۷,۵۰۰ ریال۹۷۰,۰۰۰ ریال
بازی آموزشی چشم زیر دریایی (پریسکوپ) ۴edu بازی آموزشی چشم زیر دریایی (پریسکوپ) ۴edu ۲۵% تخفیف
بازی آموزشی کیت باد ۴edu بازی آموزشی کیت باد ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی کیت باد ۴edu

۵۱۰,۰۰۰ ریال۶۸۰,۰۰۰ ریال
بازی آموزشی سه‌بعدی نما (استریوسکوپ) ۴edu بازی آموزشی سه‌بعدی نما (استریوسکوپ) ۴edu ۲۵% تخفیف
بازی آموزشی ماشین بخار بازی آموزشی ماشین بخار ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی ماشین بخار

۳,۲۶۲,۵۰۰ ریال۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال
بازی فکری جورچین مکعبی جغدهای رنگی بازی فکری جورچین مکعبی جغدهای رنگی ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی جغدهای رنگی

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال

پازل ها تاثیرات مفیدی بر رشد ذهنی و مهارت های آموزشی مثبتی بر کودکانمان دارند.این پازل از 4 مکعب تشکیل شده که 6 جغد با رنگهای مختلف بصورت پازل کنار هم قرار میگیرند. بازی کردن با پازل ها باعث بالا رفتن دقت و تمرکز کودک می شود و با کنار هم قرار دادن صحیح قطعات پازل ،تصویری که از آن بدست می آید در حافظه بلند مدت کودک حک می شود ، از این رو می توان از پازل ها به عنوان وسیله کمک آموزشی نیز نام برد که هم وسیله سرگرم کننده ای هست و هم جنبه آموزشی دارد .

بازی فکری جورچین مکعبی میوه‌ها بازی فکری جورچین مکعبی میوه‌ها ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی میوه‌ها

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال

پازل ها تاثیرات مفیدی بر رشد ذهنی و مهارت های آموزشی مثبتی بر کودکانمان دارند.این بازی از 4 مکعب تشکیل شده که 6 میوه بصورت پازل در کنار هم مرتب می شوند. بازی کردن با پازل ها باعث بالا رفتن دقت و تمرکز کودک می شود و با کنار هم قرار دادن صحیح قطعات پازل ،تصویری که از آن بدست می آید در حافظه بلند مدت کودک حک می شود ، از این رو می توان از پازل ها به عنوان وسیله کمک آموزشی نیز نام برد که هم وسیله سرگرم کننده ای هست و هم جنبه آموزشی دارد .

بازی فکری جورچین مکعبی وسایل نقلیه بازی فکری جورچین مکعبی وسایل نقلیه ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی وسایل نقلیه

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال

پازل ها تاثیرات مفیدی بر رشد ذهنی و مهارت های آموزشی مثبتی بر کودکانمان دارند.این پازل از 4 مکعب تشکیل شده که 6 نوع وسیله نقلیه بصورت پازل کنار هم قرار میگیرند. بازی کردن با پازل ها باعث بالا رفتن دقت و تمرکز کودک می شود و با کنار هم قرار دادن صحیح قطعات پازل ،تصویری که از آن بدست می آید در حافظه بلند مدت کودک حک می شود ، از این رو می توان از پازل ها به عنوان وسیله کمک آموزشی نیز نام برد که هم وسیله سرگرم کننده ای هست و هم جنبه آموزشی دارد .

بازی فکری جورچین مکعبی حشرات بازی فکری جورچین مکعبی حشرات ۲۵% تخفیف

بازی فکری جورچین مکعبی حشرات

۱۳۶,۵۰۰ ریال۱۸۲,۰۰۰ ریال

پازل ها تاثیرات مفیدی بر رشد ذهنی و مهارت های آموزشی مثبتی بر کودکانمان دارند.این پازل از 4 مکعب تشکیل شده که 6 حشره مختلف بصورت پازل کنار هم قرار میگیرند. بازی کردن با پازل ها باعث بالا رفتن دقت و تمرکز کودک می شود و با کنار هم قرار دادن صحیح قطعات پازل ،تصویری که از آن بدست می آید در حافظه بلند مدت کودک حک می شود ، از این رو می توان از پازل ها به عنوان وسیله کمک آموزشی نیز نام برد که هم وسیله سرگرم کننده ای هست و هم جنبه آموزشی دارد .

بازی آموزشی فروشگاه کوچک من ۴edu بازی آموزشی فروشگاه کوچک من ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی فروشگاه کوچک من ۴edu

۶۴۵,۰۰۰ ریال۸۶۰,۰۰۰ ریال

بازی آموزشی فروشگاه کوچک من به ارتقاء شناخت و یادگیری مفاهیم ابتدایی مربوط به پول مانند؛ تشخیص ارزش پول، شمارش، خردکردن آن در حین یک بازی کمک می‌کند. همچنین کار با ترازوی دوکفه‌ای و انواع اهرم‌ها را آموزش می‌دهد.

بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu

۴۹۵,۰۰۰ ریال۶۶۰,۰۰۰ ریال

بازی آموزشی ساعت آفتابی زمان را با استفاده از نور خورشید در آسمان و سایه‌ای که شاخص آن ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد. در راهنمای داخل جعبه تصحیحات و نحوۀ محاسبۀ دقیق ساعت رسمی کشور، آماده است.

بازی فکری ماشین حساب سیب‌زمینی ۴edu بازی فکری ماشین حساب سیب‌زمینی ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی فکری ماشین حساب سیب‌زمینی ۴edu

۴۸۷,۵۰۰ ریال۶۵۰,۰۰۰ ریال

از سیب زمینی برق بگیرید! یک ماشین حساب سیب زمینی بسازید و به کمک سیب زمینی آن را روشن کنید و محاسبات خود را انجام دهید.

بازی آموزشی کیت صوت ۴edu بازی آموزشی کیت صوت ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی کیت صوت ۴edu

۷۲۷,۵۰۰ ریال۹۷۰,۰۰۰ ریال

ساختن بلز و یک ساز زهی و نواختن آن می‌تواند شگفت انگیز و جالب باشد! همچنین کیت صوت با کمک آزمایش‌های متعددی که در داخل راهنمای کاربری آن است به سادگی می‌توان مفاهیمی چون صداهای زیر و بم، چگونگی ایجاد و تقویت آن و جلوگیری از پراکندگی صدا را بیاموزد.

بازی آموزشی چشم زیر دریایی (پریسکوپ) ۴edu بازی آموزشی چشم زیر دریایی (پریسکوپ) ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی چشم زیر دریایی (پریسکوپ) ۴edu

۲۸۵,۰۰۰ ریال۳۸۰,۰۰۰ ریال

بازی آموزشی پریسکوپ وسیله‌ای است برای مشاهده اشیائی که بالاتر از سطح چشم بیننده قرار دارند و یا به طور مستقیم نمی توان آن ها را مشاهده کرد. از این وسیله در زیر دریایی و تانک به منظور دیده بانی استفاده می شود.

بازی آموزشی کیت باد ۴edu بازی آموزشی کیت باد ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی کیت باد ۴edu

۵۱۰,۰۰۰ ریال۶۸۰,۰۰۰ ریال

اختلاف فشار هوا سبب ایجاد باد می‌شود. به کمک بادنما می‌توانید جهت باد را تعیین کنید و با استفاده از بادسنج سرعت باد را اندازه‌گیری کنید و هوای منطقۀ خود را گزارش کنید. همچنین می‌توانید یک توربین بادی بسازید و با کمک باد آن را به کار اندازید.

بازی آموزشی سه‌بعدی نما (استریوسکوپ) ۴edu بازی آموزشی سه‌بعدی نما (استریوسکوپ) ۴edu ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی سه‌بعدی نما (استریوسکوپ) ۴edu

۵۲۵,۰۰۰ ریال۷۰۰,۰۰۰ ریال

با قطعات داخل جعبه می‌توانید دوربینی بسازید که تصویر دوبعدی کارت‌های موجود در بسته را سه‌بعدی ببینید. هر کارت از دو تصویر تشکیل شده است که از تلفیق این دو تصویر در شبکیه چشم یک تصویر سه‌بعدی ایجاد می‌شود.

بازی آموزشی ماشین بخار بازی آموزشی ماشین بخار ۲۵% تخفیف

بازی آموزشی ماشین بخار

۳,۲۶۲,۵۰۰ ریال۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال

آموزش بسیاری از مفاهیم علمی به صورت تئوری کاری دشوار است که حتی بافراگیری زودهنگام فراموش میشودو آموخته هاماندگاری ندارند.این وسیله آموزشی -سرگرمی بصورت جذابی تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی و حرکتی را نمایش میدهدکه با روشن کردن آتشدان و قراردادن آن درداخل مخزن وایجاد بخارآب ماشین شروع به کار میکند و چرخ میچرخد.این بازی میتواندیک هدیه دوست داشتنتی برای دانش آموزان کنجکاووعلاقه مندبه مفاهیم فیزیک وعلوم باشدضمن اینکه معلمان درمدارس نیزبااین وسیله به راحتی تدریس کنند.این وسیله دارای دستورکارمیباشدوبرای سن ده سال به بالا مناسب است. ازمواداولیه کاملا بهداشتی،بدون خطروبارعایت اصول ایمنی ساخته شده است .

کل آیتم ها : ۵۲

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد