کتاب ها

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 10807
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 10807
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

کتاب فلوت جادویی من (جلد ۲)

۲۶۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۳,۴۰۰ ریال

کتاب فلوت جادویی من پکیج دو جلدی

۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵۴۵,۰۰۰ ریال

کتاب فلوت جادویی من (جلد ۱)

۲۴۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۶۱,۶۰۰ ریال

کتاب فلوت جادویی من (جلد ۲)

۲۶۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۳,۴۰۰ ریال

کتاب فلوت جادویی من پکیج دو جلدی

۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵۴۵,۰۰۰ ریال

کتاب فلوت جادویی من (جلد ۱)

۲۴۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۶۱,۶۰۰ ریال

کل آیتم ها : ۳

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد