اطلاعیه

با عرض پوزش، به علت پاره ای مسائل درگاه پرداخت به طور موقت با مشکل مواجه شده است
پس از زدن دکمه پرداخت، درصورت عدم موفقیت به دریافت رسید پرداخت، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت
همچنین میتوانید با شماره (021) 4454 5408 جهت پیگیری سفارش تماس بگیرید

پوسترهای آموزشی

پوسترهای آموزشی
اتمام موجودی پوسترآموزشی ماهیچه انسان پوسترآموزشی ماهیچه انسان
اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱ پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱
اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱) پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱)
اتمام موجودی پوستر آموزشی کاج پوستر آموزشی کاج

پوستر آموزشی کاج

۳۶۶,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی
اتمام موجودی پوستر آموزشی نهان دانگان پوستر آموزشی نهان دانگان
اتمام موجودی پوستر آموزشی دم اسبیان پوستر آموزشی دم اسبیان
اتمام موجودی پوستر آموزشی برگ در گیاهان مختلف پوستر آموزشی برگ در گیاهان مختلف
اتمام موجودی پوستر آموزشی صدادرحنجره پوستر آموزشی صدادرحنجره
اتمام موجودی پوسترآموزشی ماهیچه انسان پوسترآموزشی ماهیچه انسان

پوسترآموزشی ماهیچه انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اانواع ماهیچه های انسان آشنا میشویم.ابعاد : 100*70 سانتی متر، دارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱ پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱

پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت ساختار نورون و انواع آن، ساختار عصب مختلط نخاع و نحوه انتقال پیام عصبی به نمایش در آمد است. مشخصات فنی : 100*70 سانتی مترودارای آویزاست. لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱) پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱)

پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱)

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت ساختار کلیه ها و ارتباط آنها با مثانه، ساختار مثانه و ماهیچه های اسفنکتری داخلی و خارجی نشان داده شده است .ابعاد 100*70 سانتی متر، دارای آویز، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی کاج پوستر آموزشی کاج

پوستر آموزشی کاج

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اجزای تشکیل دهنده کاج آشنا میشویم. ابعادپوستر 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی برخی از جانوران، جانوران دیگر را شکار می کنند پوستر آموزشی برخی از جانوران، جانوران دیگر را شکار می کنند

پوستر آموزشی برخی از جانوران، جانوران دیگر را شکار می کنند

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوسترتعدادی از جانوران در حال شکار جانوران دیگر به همراه توضیحات لازم نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدولمینت پشت آن براق است و قابلیت شستشودارند. ابعادپوستر70*100سانی متروآویزدار است.

اتمام موجودی پوستر آموزشی تقسیم سلولی میتوز لمینت شده پوستر آموزشی تقسیم سلولی میتوز لمینت شده

پوستر آموزشی تقسیم سلولی میتوز لمینت شده

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین چارت تقسیم سلولی مراحل چرخه سلولی و مراحل میتوز نمایش داده شده است.ابعاد 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی

پوستر آموزشی مراحل دگردیسی

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوسترمراحل دگردیسی قورباغه و پروانه نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو قابلیت شستشودارند.ابعادپوستر100×70 سانتی متر آویزدار واست.

اتمام موجودی پوستر آموزشی نهان دانگان پوستر آموزشی نهان دانگان

پوستر آموزشی نهان دانگان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت تشکیل گامت های نر و ماده در مراحل متعدد نشان داده شده است.ابعاد 100*70 سانتی متر، دارای آویز، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دم اسبیان پوستر آموزشی دم اسبیان

پوستر آموزشی دم اسبیان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با انواع دم اسبیان آشنا میشویم.ابعاد چارت 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی برگ در گیاهان مختلف پوستر آموزشی برگ در گیاهان مختلف

پوستر آموزشی برگ در گیاهان مختلف

۳۶۶,۰۰۰ ریال

انواع برگ و ساختمان آن در پوستر نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت براق میباشدپوسترهاقابلیت شستشودارندوابعاد70*100سانتی متروآویزداراست.

اتمام موجودی پوستر آموزشی صدادرحنجره پوستر آموزشی صدادرحنجره

پوستر آموزشی صدادرحنجره

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت با اجزای تشکیل دهنده صدا در حنجره وساختار آن آشنا میشویم.ابعادچارت 100*70 سانتی مترو دارای آویز است ،لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

کل آیتم ها : ۳۵

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو