مدلهای آناتومی (مولاژ)

مدلهای آناتومی (مولاژ)
اتمام موجودی مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه
اتمام موجودی مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱ مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

مدل پوست یک تکه

۷۷۰,۰۰۰ ریال

مدل ساختمان گل

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

مدل دستگاه گوارش

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

مدل دندان سری ۵عددی

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

مدل آرواره پایینی

۱,۵۱۷,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳ مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

این مولاژ تقریبا75 برابراندازه طبیعی ست وساختمان لایه های مختلف پوست را بصورت پلکانی نشان می دهد. دراین مدل ساختمان مو وفولیکول آن،غددعرق وچربی گیرند های حسی ،عروق واعصاب نمایش داده شده اند.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست وازسه قطعه تشکیل شده است وبه خوبی ساختارمغز وجمجمه درآن قابل مشاهده است.

مدل اتصال زبان و حنجره

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دردوبرابراندازه طبیعی ست وبه شش قطعه تفکیک می شود.دراین مدل ساختمان پرزهای چشایی وشکل دقیق غددزیرزبانی وزیرفکی وعبوراعصاب زوج دوازده وعصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره ،تارهای صوتی ،شکمچه ،دهلیز وسینوس به خوبی نشان داده شده اند.

مدل قفسه سینه کد ۲۶۰۰۲

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی است واز4قطعه تشکیل شده است ریه چپ،نیمی ازریه راست،قلب وبدنه مدل.باتفکیک مدل ساختمان میان سینه خلفی که ازمباحث پیچیده آناتومی ست بخوبی مشخصی وبراحتی آموزش داده میشود.

اتمام موجودی مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱ مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست واندام های تناسلی داخلی وخارجی زن رانمایش میدهدومثانه ،رحم، ورکتوم ازکف لگن جدا شده بابرش میانی به دوقطعه تفکیک می شوند.مدل روی پایه نصب شده ومجموعه از4قطعه تشکیل شده است.

مدل پوست یک تکه

۷۷۰,۰۰۰ ریال

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود 2 متر مربع (2٫5 یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. مدل مقطع پوست علاوه‌بر دارابودن اهمیت بالا در درک مفاهیم زیست‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در کلینک های پوست و مو نیز مورد استفاده قرارمیگیرد.این مدل تقریبا 70 برابر اندازه طبیعی است و از یک قطعه تشکیل شده است.در این مدل لایه‌های مختلف پوست، فولیکول مو، غدد عرق و چربی، گیرنده‌های عصبی، عروق و اعصاب پوست نشان داده شده‌اند.مدل روی تخته نصب شده و غیرقابل تفکیک است.

مدل لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

این مدل ازدوبخش تشکیل شده است مدل اول 150برابر بزرگ شده وساختارلبول رابصورت میکروسکوپی باتمام جزئیات نمایش میدهدومدل دوم 1000باربزرگ شده وومقطع چندآلوئل مجاوررانمایش میدهد.

مدل ساختمان گل

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

در این مدل بخش‌های مختلف گل کامل که روی چهار حلقه‌ی هم مرکز قرار دارد به‌خوبی نمایش داده‌شده‌است که از خارج به داخل شامل، الف: کاسبرگ ب:گلبرگ ج: پرچه که از یک میله و بساک تشکیل شده است د: مادگی که از یک یا چند برچه ساخته‌شده‌است و هر برچه شامل کلاله-خامه و تخمدان است. این مدل برای آشنایی باساختمان گل به کارمیرودکاسبرگ،گلبرگ،پرچه ،مادگی بصورت کامل وباجزئیات دراین مدل نشان داده شده است.

مدل دستگاه گوارش

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست وساختمان قسمت های مختلف لوله گوارش ازدهان تامقعد رانمایش میدهد.

مدل دندان سری ۵عددی

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل 5نوع دندان دایمی انسان که تقریبا8باربزرگ شده اندنمایش داده شده اند.

مدل آرواره پایینی

۱,۵۱۷,۰۰۰ ریال

این مدل سه برابراندازه طبیعی ست وبه 6قطعه تفکیک میشودودرآن نمای دقیق دندان های فک پایین وبرش دندان های نیش وآسیای اول وچگونگی ورودوخروج عروق واعصاب فک پایین به استخوان وتوزیع آن درسطح استخوان مشخص است.

مدل آموزش مسواک زدن اندازه طبیعی

۶۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل برای آموزش مسواک زدن به کودکان و تشویق آنها به مسواک زدن کاربرد دارد در سه برابر اندازه طبیعی ساخته شده و دندان های فک بالا و پایین یک فرد بالغ را نشان میدهد همچنین برای مطب دندانپزشکی ،بیمارستانها ،کلاس های درسی و مراکز آموزشی مناسب است .ازمواد اولیه بهداشتی وpvc فاقدمواد مضر سرطان زا ساخته شده است و دارای نشان استاندارد میباشد بهمراه مجموعه یک مسواک نیز ارائه میشود.

کل آیتم ها : ۵۲

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو