مدلهای آناتومی (مولاژ)

مدلهای آناتومی (مولاژ)
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

مدل (مولاژ) نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰

۳,۷۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۰۶۱,۳۴۰ ریال

مدل (مولاژ) نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۷,۰۱۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۷,۶۴۶,۳۵۰ ریال

مدل (مولاژ) دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)

۴,۵۴۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۹۵۱,۳۲۵ ریال

مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه

۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۰۰۸,۴۰۰ ریال

مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۳,۱۰۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۳۸۴,۴۵۰ ریال

مدل (مولاژ) دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۳,۷۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۱۳۶,۵۵۰ ریال

مدل (مولاژ) مغز دو تکه

۱,۴۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۶۲۹,۵۵۰ ریال

مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۳,۳۹۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۶۹۷,۸۲۵ ریال

مدل (مولاژ) قلب ۳برابراندازه طبیعی

۵,۱۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۴۰,۷۵۰ ریال

مدل (مولاژ) دستگاه دفع ادراری ۴ تکه ( دراندازه طبیعی)

۳,۰۴۷,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۳۲۱,۷۷۵ ریال
اتمام موجودی قیمت مولاژ نیم‌تنه انسان ۱۴۰۰۴ قیمت مولاژ نیم‌تنه انسان ۱۴۰۰۴

قیمت مولاژ نیم‌تنه انسان ۱۴۰۰۴

۷,۴۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸,۱۴۷,۷۵۰ ریال

مدل تورسو 1/2 اندازه طبیعی است و از 11 قطعه تشکیل شده است. قطعه‌ها عبارتند از: نیمه چپ سر، قسمتی از شش چپ و راست (2 قطعه)، قلب(2قطعه)، کبد، معده، روده، قطعه‌ای از سرخرگ آئورت شکمی و بزرگ سیاهرگ زیرین در محل دو شاخه شدن آ‌ن‌ها و بدنه مدل. مدل روی پایه نصب شده است.

مدل (مولاژ) نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰

۳,۷۲۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۰۶۱,۳۴۰ ریال

این مدل آناتومی یک وسیله جذاب ومفید کمک آموزشی وسرگرمی است که برای آموزش آناتومی بدن انسان سر،گردن ونیم تنه فوقانی مناسب است.این مدل ازجنس pvcنشکن وفاقدماده سرطانزای آزبست است ورنگهای به کاررفته بدون سرب وکاملا بی ضرر ومقاوم است که جزئیات اندام ها منطبق باواقعیت روی آن نقاشی حرفه ای شده است که ازویژگیهای منحصربفرداین مدل توجه به ریزه کاری هابادقت بالای علمی میباشددارای 7قطعه است که به راحتی تفکیک وجاگذاری می شوند.

مدل (مولاژ) نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۷,۰۱۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۷,۶۴۶,۳۵۰ ریال

این مدل شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگررانشان می دهدو از 8 قطعه تشکیل شده است.

مدل (مولاژ) دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)

۴,۵۴۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۹۵۱,۳۲۵ ریال

دستگاه عصبی خودگردان در برگیرنده آن دسته از نورون‌های حرکتی است که فعالیت ماهیچه‌های صاف، تراوش غده‌ها، تپش قلب و روی هم رفته کنش اندام‌های درونی را ساماندهی می‌کنند. این سامانه بطور کلی غیرارادی بوده و بر اندام درونی بدن تأثیر می‌گذارد. این مدل در اندازه طبیعی است و از یک قطعه تشکیل شده‌است. در این مدل شبکه اعصاب خودکار سمپاتیک و پاراسمپاتیک در ناحیه سروگردن، قفسه سینه، شکم و لگن نمایش داده شده‌اند. مدل روی تخته نصب شده و غیرقابل تفکیک است.

مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه

۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۰۰۸,۴۰۰ ریال

مغز به عنوان پیچیده ترین عضو بدن با دریافت اطلاعات و پردازش آن ها عملکردهای بدن را کنترل می کند.این مدل از مغز طبیعی قالب‌گیری شده و از مواد نشکن ساخته شده است. مدل با برش میانی به دو نیمکره چپ و راست تقسیم می‌شود. هر نیمکره نیز به 4 قطعه تفکیک می‌شود که عبارتند از: قطعه پیشانی و آهیانه، قطعه پس‌سری و گیج‌گاهی، ساقه مغزی و مخچه.مدل مجموعا از 8 قطعه ساخته شده و روی پایه قرار می‌گیرد.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) سروگردن ۱/۲اندازه طبیعی کد۲۱۰۰۳ مدل (مولاژ) سروگردن ۱/۲اندازه طبیعی کد۲۱۰۰۳

مدل (مولاژ) سروگردن ۱/۲اندازه طبیعی کد۲۱۰۰۳

۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۷۸,۸۵۰ ریال

این مدل در1/2 اندازه طبیعی از دو قطعه ساخته شده است. ساختار مغز، حفره بینی و دهان و رگ های سر، حنجره و نای در آن نشان داده شده است . در نیمه راست مدل عضلات ناحیه سر و گردن تا شانه نمایش داده می شود.

مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۳,۱۰۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۳۸۴,۴۵۰ ریال

دراین مدل آناتومی عضلات سطحی بدن به چهار شکل اصلی طولی، عرضی، حلقوی و مورب نمایش داده می شود و توسط زردپی ها به استخوانها متصل اند. مدل از یک قطعه به ابعاد 49×11×33 سانتی متر روی پایه نصب و غیر قابل تفکیک است.هدف آن پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان است. این مدل برای تمام علاقه مندان آناتومی بدن انسان مناسب است ومورداستفاده دانش آموزان ،مدارس،مطب پزشکان وآزمایشگاه مدارس قرارمیگیرد. همچنین باتوجه به ظاهرزیبای آن بعنوان دکوراتاق نیزنمای چشمگیری دارد.ازموادبهداشتی وبدون ضررساخته شده ودارای استانداردمی باشد.

مدل (مولاژ) دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۳,۷۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۱۳۶,۵۵۰ ریال

دراین مدل مسیر عبور هوا از حنجره تا شش ها و رگ های ورودی و خروجی از آنها مشاهده می شود وپرده دیافراگم مرز بین قفسه سینه و شکم (بخش احشائی) نشان می دهد.

مدل (مولاژ) مغز دو تکه

۱,۴۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۶۲۹,۵۵۰ ریال

مغز به عنوان پیچیده ترین عضو بدن با دریافت اطلاعات و پردازش آن ها عملکردهای بدن را کنترل می کند.این مدل از مغز طبیعی قالب‌گیری شده و از مواد نشکن ساخته شده است. مدل به کمک برش مقطع میانی به دو قطعه تفکیک می‌‌شود و نمای مقطع میانی نمایش داده می‌شود. مدل روی پایه قرار می‌گیرد. مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی دارای نشان استانداردملی به شماره 11316 میباشند.Pvcبه کاررفته فاقدآزبست و موادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشد.

مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۳,۳۹۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۶۹۷,۸۲۵ ریال

این مدل از اسکلت طبیعی فرد بالغ قالب گیری شده است کوچکترازاندازه طبیعی است .جزئیات آناتومیک استخوانهای بدن انسان در این مدل به خوبی نمایان است و اتصالات متحرک اند.

مدل (مولاژ) قلب ۳برابراندازه طبیعی

۵,۱۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۴۰,۷۵۰ ریال

این مدل تقریبا سه برابر اندازه طبیعی است و به  4قطعه تفکیک میشود. مدل با تکیه بر ساختمان دقیق قلب طراحی و ساخته شده است . کلیه عروق شناخته شده قلب و انشعاب های مهم آنها ساختار دقیق حفره ای قلب به ویژه دهلیز راست در این مدل دیده میشوند. آئورت و سرخرگ ششی از دریچه های مدل قابل تفکیک اند . اندازه بزرگ مدل آموزش نکته های ظریف و مهم قلب را به خوبی میسر میسازد.

مدل (مولاژ) دستگاه دفع ادراری ۴ تکه ( دراندازه طبیعی)

۳,۰۴۷,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۳۲۱,۷۷۵ ریال

این مدل ساختمان قسمت های مختلف دستگاه ادارای را نشان می دهد. دستگاه ادراری از کلیه ها، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است .

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد