مدلهای آناتومی (مولاژ)

مدلهای آناتومی (مولاژ)
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

مدل اسکلت انسان اندازه طبیعی

۷۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸۶,۵۱۸,۷۵۰ ریال

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها

۵,۵۱۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۰۰۵,۹۰۰ ریال

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

۴,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۷۶۸,۷۵۰ ریال

مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره

۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۷۲۲,۵۰۰ ریال

مدل (مولاژ) پوست یک تکه

۵,۱۴۷,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۱۰,۲۳۰ ریال

مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه

۱۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳,۵۰۵,۱۰۰ ریال

مدل (مولاژ) ساختمان گل

۵,۶۳۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۱۴۳,۲۴۰ ریال

مدل (مولاژ) دستگاه گوارش

۱۰,۲۷۲,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۱,۱۹۶,۴۸۰ ریال

مدل (مولاژ) دندان سری 5عددی

۱۲,۱۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳,۲۴۶,۷۷۰ ریال

مدل (مولاژ) آموزش مسواک زدن اندازه طبیعی

۱,۵۷۱,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۷۱۲,۳۹۰ ریال

مدل (مولاژ) معده 2 تکه

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال

مدل اسکلت انسان اندازه طبیعی

۷۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸۶,۵۱۸,۷۵۰ ریال

این مدل از اسکلت طبیعی فرد بالغ قالب گیری شده است و در اندازه طبیعی است .جزئیات آناتومیک استخوانهای بدن انسان در این مدل به خوبی نمایان است و اتصالات متحرک اند.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) چشم بانمایش ماهیچه مدل (مولاژ) چشم بانمایش ماهیچه

مدل (مولاژ) چشم بانمایش ماهیچه

این مدل تقریبا سه برابر اندازه طبیعی است و از 8 قطعه تشکیل شده است . این مدل موقعیت کره چشم را در بخشی از استخوان کاسه چشم نشان می‌دهد. ساختمان پرده‌های چشم شامل: صلبیه و قرنیه، مشیمیه و عنبیه و شبکیه. همچنین اجسام مژگانی، عدسی، زجاجیه، عصب بینایی و عضلات خارجی کره چشم در این مدل به‌خوبی نشان داده شده‌اند.

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها

۵,۵۱۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۰۰۵,۹۰۰ ریال

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود 2 متر مربع (2٫5 یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. مدل مقطع پوست علاوه‌بر دارابودن اهمیت بالا در درک مفاهیم زیست‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در کلینک های پوست و مو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل تقریبا 75 برابر اندازه طبیعی است و ساختمان لایه‌های مختلف پوست را به صورت پلکانی نشان می‌دهد. در این مدل، ساختمان مو و فولیکول آن، غدد عرق و چربی گیرنده‌های حسی، عروق و اعصاب نمایش داده شده‌اند. مدل روی پایه نصب و از یک قطعه تشکیل شده‌است.

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

۴,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۷۶۸,۷۵۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست وازسه قطعه تشکیل شده است وبه خوبی ساختارمغز وجمجمه درآن قابل مشاهده است.

مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره

۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۷۲۲,۵۰۰ ریال

این مدل دو برابر اندازه طبیعی است و به 6 قطعه تفکیک می‌شود. در این مدل ساختمان پرزهای چشایی و شکل دقیق غدد زیرزبانی و زیرفکی و عبور اعصاب زوج ذوازده و عصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره، تارهای صوتی ، شکمچه، دهلیز و سینوس به‌خوبی نشان داده شده‌اند.مدل روی پایه نصب شده است.

مدل (مولاژ) پوست یک تکه

۵,۱۴۷,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۱۰,۲۳۰ ریال

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود 2 متر مربع (2٫5 یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. مدل مقطع پوست علاوه‌بر دارابودن اهمیت بالا در درک مفاهیم زیست‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در کلینک های پوست و مو نیز مورد استفاده قرارمیگیرد.این مدل تقریبا 70 برابر اندازه طبیعی است و از یک قطعه تشکیل شده است.در این مدل لایه‌های مختلف پوست، فولیکول مو، غدد عرق و چربی، گیرنده‌های عصبی، عروق و اعصاب پوست نشان داده شده‌اند.مدل روی تخته نصب شده و غیرقابل تفکیک است.

مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه

۱۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳,۵۰۵,۱۰۰ ریال

مولاژ لبول و آلوئول ریه یک مدل کاربردی جهت نمایش ساختار لبول و آلوئول ریه است. این مولاژ جزء خانواده مولاژهای پیشرفته محسوب می شود و در مراکز آموزشی درمانی پرکاربرد است.

مدل (مولاژ) ساختمان گل

۵,۶۳۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۱۴۳,۲۴۰ ریال

در این مدل بخش‌های مختلف گل کامل که روی چهار حلقه‌ی هم مرکز قرار دارد به‌خوبی نمایش داده‌شده‌است که از خارج به داخل شامل، الف: کاسبرگ ب:گلبرگ ج: پرچه که از یک میله و بساک تشکیل شده است د: مادگی که از یک یا چند برچه ساخته‌شده‌است و هر برچه شامل کلاله-خامه و تخمدان است. این مدل برای آشنایی باساختمان گل به کارمیرودکاسبرگ،گلبرگ،پرچه ،مادگی بصورت کامل وباجزئیات دراین مدل نشان داده شده است.

مدل (مولاژ) دستگاه گوارش

۱۰,۲۷۲,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۱,۱۹۶,۴۸۰ ریال

این مدل در اندازه طبیعی است و ساختمان قسمت‌های مختلف لوله گوارش از دهان تا مقعد را نمایش می‌دهد. ناحیه دهان، حلق و قسمت‌های بالایی مری با برش میانی نمایش داده شده‌اند. مری، معده( که بخشی از آن تفکیک می‌شود)، روده کوچک و بزرگ(قسمت عرضی کولون تفکیک می‌شود)، آپاندیس، رکتوم، کبد و لوزالمعده در این مدل به‌خوبی دیده می‌شود. مدل مجموعا از سه قطعه تشکیل شده و روی تخته نصب شده‌است. این مدل مناسب مراکز آموزشی و مراکز پزشکی می‌باشد.

مدل (مولاژ) دندان سری 5عددی

۱۲,۱۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳,۲۴۶,۷۷۰ ریال

در این سری 5 نوع دندان دائمی انسان که تقریبا 8 بار بزرگ شده‌اند نشان داده شده‌است.

مدل (مولاژ) آموزش مسواک زدن اندازه طبیعی

۱,۵۷۱,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۷۱۲,۳۹۰ ریال

این مدل برای آموزش مسواک زدن به کودکان و تشویق آنها به مسواک زدن کاربرد دارد در سه برابر اندازه طبیعی ساخته شده و دندان های فک بالا و پایین یک فرد بالغ را نشان میدهد همچنین برای مطب دندانپزشکی ،بیمارستانها ،کلاس های درسی و مراکز آموزشی مناسب است .ازمواد اولیه بهداشتی وpvc فاقدمواد مضر سرطان زا ساخته شده است و دارای نشان استاندارد میباشد بهمراه مجموعه یک مسواک نیز ارائه میشود.

مدل (مولاژ) معده 2 تکه

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال

معده عضو توخالی، عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می‌باشد. این مدل در اندازه طبیعی است و به دو قطعه تفکیک می‌شود. در این مدل لایه‌های عضلانی طولی، حلقوی و مایل، لایه‌های مخاطی، باب المعده، فم المعده و شبکه عصبی و عروق معده نمایش داده شده‌است. مدل روی پایه نصب می‌شود. این مدل مناسب مراکز آموزشی، مراکز پزشکی می‌باشد.

کل آیتم ها : ۵۲

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد