مدلهای آناتومی (مولاژ)

مدلهای آناتومی (مولاژ)
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
مدل نیم تنه اندازه طبیعی مدل نیم تنه اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه اندازه طبیعی

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ ریال
مدل نیم تنه انسان اندازه طبیعی با ماهیچه مدل نیم تنه انسان اندازه طبیعی با ماهیچه ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه انسان اندازه طبیعی با ماهیچه

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۶,۶۷۷,۰۰۰ ریال

مولاژ (مدل) آناتومی نیم تنه بدن انسان با ماهیچه ۱/۴ اندازه طبیعی

۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۰۱۱,۲۰۰ ریال

مدل (مولاژ) نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۶۴۹,۰۰۰ ریال

مدل (مولاژ) دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)

۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۳۰۵,۵۰۰ ریال
مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه

۳,۱۹۵,۰۰۰ ریال۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۴۸۲,۵۵۰ ریال
مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۶۴۸,۷۰۰ ریال

مدل (مولاژ) دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۲۵۱,۰۰۰ ریال

مدل (مولاژ) مغز دو تکه

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۰۱۶,۵۰۰ ریال

مدل اسکلت انسان اندازه طبیعی

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال
مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۳۷۶,۵۰۰ ریال
مدل نیم تنه اندازه طبیعی مدل نیم تنه اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه اندازه طبیعی

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ ریال

مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند. Pvcبه کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند. هدف: پی بردن به شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگر

مدل نیم تنه انسان اندازه طبیعی با ماهیچه مدل نیم تنه انسان اندازه طبیعی با ماهیچه ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه انسان اندازه طبیعی با ماهیچه

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۶,۶۷۷,۰۰۰ ریال

مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند. Pvcبه کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند. هدف: پی بردن به شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگر

اتمام موجودی قیمت مولاژ نیم‌تنه انسان ۱/۲ اندازه طبیعی ۱۴۰۰۴ قیمت مولاژ نیم‌تنه انسان ۱/۲ اندازه طبیعی ۱۴۰۰۴

قیمت مولاژ نیم‌تنه انسان ۱/۲ اندازه طبیعی ۱۴۰۰۴

مدل تورسو 1/2 اندازه طبیعی است و از 11 قطعه تشکیل شده است. قطعه‌ها عبارتند از: نیمه چپ سر، قسمتی از شش چپ و راست (2 قطعه)، قلب(2قطعه)، کبد، معده، روده، قطعه‌ای از سرخرگ آئورت شکمی و بزرگ سیاهرگ زیرین در محل دو شاخه شدن آ‌ن‌ها و بدنه مدل. مدل روی پایه نصب شده است.

مولاژ (مدل) آناتومی نیم تنه بدن انسان با ماهیچه ۱/۴ اندازه طبیعی

۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۰۱۱,۲۰۰ ریال

مولاژ آناتومی بدن انسان یک وسیله جذاب ومفید کمک آموزشی وسرگرمی است که برای آموزش آناتومی بدن انسان سر،گردن ونیم تنه فوقانی مناسب است.این مدل ازجنس pvcنشکن وفاقدماده سرطانزای آزبست است ورنگهای به کاررفته بدون سرب وکاملا بی ضرر ومقاوم است که جزئیات اندام ها منطبق باواقعیت روی آن نقاشی حرفه ای شده است که ازویژگیهای منحصربفرداین مدل توجه به ریزه کاری هابادقت بالای علمی میباشددارای 7قطعه است که به راحتی تفکیک وجاگذاری می شوند.

مدل (مولاژ) نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۶۴۹,۰۰۰ ریال

این مدل شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگررانشان می دهدو از 8 قطعه تشکیل شده است.

مدل (مولاژ) دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)

۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۳۰۵,۵۰۰ ریال

دستگاه عصبی خودگردان در برگیرنده آن دسته از نورون‌های حرکتی است که فعالیت ماهیچه‌های صاف، تراوش غده‌ها، تپش قلب و روی هم رفته کنش اندام‌های درونی را ساماندهی می‌کنند. این سامانه بطور کلی غیرارادی بوده و بر اندام درونی بدن تأثیر می‌گذارد. این مدل در اندازه طبیعی است و از یک قطعه تشکیل شده‌است. در این مدل شبکه اعصاب خودکار سمپاتیک و پاراسمپاتیک در ناحیه سروگردن، قفسه سینه، شکم و لگن نمایش داده شده‌اند. مدل روی تخته نصب شده و غیرقابل تفکیک است.

مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) مغز ۸ تکه

۳,۱۹۵,۰۰۰ ریال۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۴۸۲,۵۵۰ ریال

مغز به عنوان پیچیده ترین عضو بدن با دریافت اطلاعات و پردازش آن ها عملکردهای بدن را کنترل می کند.این مدل از مغز طبیعی قالب‌گیری شده و از مواد نشکن ساخته شده است. مدل با برش میانی به دو نیمکره چپ و راست تقسیم می‌شود. هر نیمکره نیز به 4 قطعه تفکیک می‌شود که عبارتند از: قطعه پیشانی و آهیانه، قطعه پس‌سری و گیج‌گاهی، ساقه مغزی و مخچه.مدل مجموعا از 8 قطعه ساخته شده و روی پایه قرار می‌گیرد.

مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل(مولاژ) عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۶۴۸,۷۰۰ ریال

دراین مدل آناتومی عضلات سطحی بدن به چهار شکل اصلی طولی، عرضی، حلقوی و مورب نمایش داده می شود و توسط زردپی ها به استخوانها متصل اند. مدل از یک قطعه به ابعاد 49×11×33 سانتی متر روی پایه نصب و غیر قابل تفکیک است.هدف آن پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان است. این مدل برای تمام علاقه مندان آناتومی بدن انسان مناسب است ومورداستفاده دانش آموزان ،مدارس،مطب پزشکان وآزمایشگاه مدارس قرارمیگیرد. همچنین باتوجه به ظاهرزیبای آن بعنوان دکوراتاق نیزنمای چشمگیری دارد.ازموادبهداشتی وبدون ضررساخته شده ودارای استانداردمی باشد.

مدل (مولاژ) دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۲۵۱,۰۰۰ ریال

دراین مدل مسیر عبور هوا از حنجره تا شش ها و رگ های ورودی و خروجی از آنها مشاهده می شود وپرده دیافراگم مرز بین قفسه سینه و شکم (بخش احشائی) نشان می دهد.

مدل (مولاژ) مغز دو تکه

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۰۱۶,۵۰۰ ریال

مغز به عنوان پیچیده ترین عضو بدن با دریافت اطلاعات و پردازش آن ها عملکردهای بدن را کنترل می کند.این مدل از مغز طبیعی قالب‌گیری شده و از مواد نشکن ساخته شده است. مدل به کمک برش مقطع میانی به دو قطعه تفکیک می‌‌شود و نمای مقطع میانی نمایش داده می‌شود. مدل روی پایه قرار می‌گیرد. مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی دارای نشان استانداردملی به شماره 11316 میباشند.Pvcبه کاررفته فاقدآزبست و موادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشد.

مدل اسکلت انسان اندازه طبیعی

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال

این مدل از اسکلت طبیعی فرد بالغ قالب گیری شده است و در اندازه طبیعی است .جزئیات آناتومیک استخوانهای بدن انسان در این مدل به خوبی نمایان است و اتصالات متحرک اند.

مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۳۷۶,۵۰۰ ریال

این مدل از اسکلت طبیعی فرد بالغ قالب گیری شده است کوچکترازاندازه طبیعی است .جزئیات آناتومیک استخوانهای بدن انسان در این مدل به خوبی نمایان است و اتصالات متحرک اند.

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد