مدلهای آناتومی (مولاژ)

مدلهای آناتومی (مولاژ)
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 44
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

مدل اسکلت انسان اندازه طبیعی

۷۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸۶,۵۱۸,۷۵۰ ریال

مدل نیم تنه اندازه طبیعی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

مولاژ نیم‌تنه انسان ۱/۲ اندازه طبیعی

۱۰,۹۹۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۱,۹۸۵,۶۴۰ ریال

مدل (مولاژ) چشم بانمایش ماهیچه

۷,۵۳۱,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸,۲۰۸,۷۹۰ ریال

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها

۵,۵۱۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۰۰۵,۹۰۰ ریال

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

۴,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۷۶۸,۷۵۰ ریال

مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره

۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۷۲۲,۵۰۰ ریال

مدل (مولاژ) پوست یک تکه

۲,۸۴۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۱۰۲,۱۴۰ ریال

مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه

۱۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳,۵۰۵,۱۰۰ ریال

مدل (مولاژ) ساختمان گل

۵,۶۳۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۱۴۳,۲۴۰ ریال

مدل (مولاژ) دستگاه گوارش

۱۰,۲۷۲,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۱,۱۹۶,۴۸۰ ریال

مدل اسکلت انسان اندازه طبیعی

۷۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸۶,۵۱۸,۷۵۰ ریال

این مدل از اسکلت طبیعی فرد بالغ قالب گیری شده است و در اندازه طبیعی است .جزئیات آناتومیک استخوانهای بدن انسان در این مدل به خوبی نمایان است و اتصالات متحرک اند.

مدل نیم تنه اندازه طبیعی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

مدلهای آناتومی تولیدشرکت صنایع آموزشی دارای نشان استانداردملی به شماره 11316میباشند. Pvcبه کاررفته فاقدآزبست وموادسرطان زاست ،مدلها نشکن هستند ورنگهای بکاررفته بدون سرب میباشند.درمدلهاازپارافین خوراکی وفاقدموادسمی استفاده شده و،کلیه قطعه ها صیقلی هستندوبراحتی درجای خودنصب میشوند.هرمدل دارای راهنمای استفاده بادرج جزئیات میباشدوتمامی مراحل ساخت درکارگاهای شرکت صنایع اموزشی وبااستفاده ازتوان داخلی کشورتولیدمیگردند. هدف: پی بردن به شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگر

مولاژ نیم‌تنه انسان ۱/۲ اندازه طبیعی

۱۰,۹۹۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۱,۹۸۵,۶۴۰ ریال

مدل1/2 اندازه طبیعی است و از 11 قطعه تشکیل شده است. قطعه‌ها عبارتند از: نیمه چپ سر، قسمتی از شش چپ و راست (2 قطعه)، قلب(2قطعه)، کبد، معده، روده، قطعه‌ای از سرخرگ آئورت شکمی و بزرگ سیاهرگ زیرین در محل دو شاخه شدن آ‌ن‌ها و بدنه مدل. مدل روی پایه نصب شده است.

مدل (مولاژ) چشم بانمایش ماهیچه

۷,۵۳۱,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸,۲۰۸,۷۹۰ ریال

این مدل تقریبا سه برابر اندازه طبیعی است و از 8 قطعه تشکیل شده است . این مدل موقعیت کره چشم را در بخشی از استخوان کاسه چشم نشان می‌دهد. ساختمان پرده‌های چشم شامل: صلبیه و قرنیه، مشیمیه و عنبیه و شبکیه. همچنین اجسام مژگانی، عدسی، زجاجیه، عصب بینایی و عضلات خارجی کره چشم در این مدل به‌خوبی نشان داده شده‌اند.

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها

۵,۵۱۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۰۰۵,۹۰۰ ریال

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود 2 متر مربع (2٫5 یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. مدل مقطع پوست علاوه‌بر دارابودن اهمیت بالا در درک مفاهیم زیست‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در کلینک های پوست و مو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل تقریبا 75 برابر اندازه طبیعی است و ساختمان لایه‌های مختلف پوست را به صورت پلکانی نشان می‌دهد. در این مدل، ساختمان مو و فولیکول آن، غدد عرق و چربی گیرنده‌های حسی، عروق و اعصاب نمایش داده شده‌اند. مدل روی پایه نصب و از یک قطعه تشکیل شده‌است.

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

۴,۳۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۷۶۸,۷۵۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست وازسه قطعه تشکیل شده است وبه خوبی ساختارمغز وجمجمه درآن قابل مشاهده است.

مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره

۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۷۲۲,۵۰۰ ریال

این مدل دو برابر اندازه طبیعی است و به 6 قطعه تفکیک می‌شود. در این مدل ساختمان پرزهای چشایی و شکل دقیق غدد زیرزبانی و زیرفکی و عبور اعصاب زوج ذوازده و عصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره، تارهای صوتی ، شکمچه، دهلیز و سینوس به‌خوبی نشان داده شده‌اند.مدل روی پایه نصب شده است.

مدل (مولاژ) پوست یک تکه

۲,۸۴۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۱۰۲,۱۴۰ ریال

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود 2 متر مربع (2٫5 یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. مدل مقطع پوست علاوه‌بر دارابودن اهمیت بالا در درک مفاهیم زیست‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در کلینک های پوست و مو نیز مورد استفاده قرارمیگیرد.این مدل تقریبا 70 برابر اندازه طبیعی است و از یک قطعه تشکیل شده است.در این مدل لایه‌های مختلف پوست، فولیکول مو، غدد عرق و چربی، گیرنده‌های عصبی، عروق و اعصاب پوست نشان داده شده‌اند.مدل روی تخته نصب شده و غیرقابل تفکیک است.

مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه

۱۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۳,۵۰۵,۱۰۰ ریال

مولاژ لبول و آلوئول ریه یک مدل کاربردی جهت نمایش ساختار لبول و آلوئول ریه است. این مولاژ جزء خانواده مولاژهای پیشرفته محسوب می شود و در مراکز آموزشی درمانی پرکاربرد است.

مدل (مولاژ) ساختمان گل

۵,۶۳۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۱۴۳,۲۴۰ ریال

در این مدل بخش‌های مختلف گل کامل که روی چهار حلقه‌ی هم مرکز قرار دارد به‌خوبی نمایش داده‌شده‌است که از خارج به داخل شامل، الف: کاسبرگ ب:گلبرگ ج: پرچه که از یک میله و بساک تشکیل شده است د: مادگی که از یک یا چند برچه ساخته‌شده‌است و هر برچه شامل کلاله-خامه و تخمدان است. این مدل برای آشنایی باساختمان گل به کارمیرودکاسبرگ،گلبرگ،پرچه ،مادگی بصورت کامل وباجزئیات دراین مدل نشان داده شده است.

مدل (مولاژ) دستگاه گوارش

۱۰,۲۷۲,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۱,۱۹۶,۴۸۰ ریال

این مدل در اندازه طبیعی است و ساختمان قسمت‌های مختلف لوله گوارش از دهان تا مقعد را نمایش می‌دهد. ناحیه دهان، حلق و قسمت‌های بالایی مری با برش میانی نمایش داده شده‌اند. مری، معده( که بخشی از آن تفکیک می‌شود)، روده کوچک و بزرگ(قسمت عرضی کولون تفکیک می‌شود)، آپاندیس، رکتوم، کبد و لوزالمعده در این مدل به‌خوبی دیده می‌شود. مدل مجموعا از سه قطعه تشکیل شده و روی تخته نصب شده‌است. این مدل مناسب مراکز آموزشی و مراکز پزشکی می‌باشد.

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد