مدلهای آناتومی

اتمام موجودی

مدل برگ کد۳۷۰۰۱

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

مدل کبد و کیسه صفرا

۹۵۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی ۱۵% تخفیف
۱۵% تخفیف

مدل عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۱,۰۸۳,۷۵۰ ریال۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی

مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل اسکلت انسان را بررسی میکند.در تولید این مدل از مواد اولیۀ نو و کاملاً بهداشتی و بدون آزبست و از رنگ های بدون سرب استفاده شده است.

مدل قلب ۳برابراندازه طبیعی

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل تقریبا سه برابر اندازه طبیعی است و به  4قطعه تفکیک میشود. مدل با کیه بر ساختمان قیق قلب طراحی و ساخته شده است . کلیه عروق شناخته شده قلب و انشعاب های مهم آنها ساختار دقیق حفره ای قلب به ویژه دهلیز راست در این مدل دیده میشوند. آئورت و سرخرگ ششی از دریچه های مدل قابل تفکیک اند . اندازه بزرگ مدل آموزش نکته های ظریف و مهم قلب را به خوبی میسر میسازد.

اتمام موجودی

مدل قلب دراندازه طبیعی

۶۹۰,۰۰۰ ریال

این مدل در اندازه طبیعی ساخته شده است و به دو قطعه تفکیک داده شده است . هنگامی که دیواره جلویی قلب برداشته شود دهلیزها و بطن ها . دریچه های دهلیزی _بطنی . دریچه های ششی و آئورت مشاهده میشوند.مدل روی پایه قرار میگیرد.

مدل برگ کد۳۷۰۰۱

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل چندین برابر اندازه طبیعی است و ساختمان میکروسکوپی برگ گیاه دو لپه را با برش طولی و عرضی نشان می دهد.

مدل کبد و کیسه صفرا

۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل ساختار و محل کبد و کیسه صفرا و نیز ارتباط رگ ها باآن و مجاری صفراوی رانشان می دهد. این مدل حدود اندازه طبیعی است قسمتی از سطح تحتانی یا ویسرال کبد ( سطحی که به سمت روده است) برای نشان دادن شبکه عروقی و مجاری صفراوی برداشته شده است.

اتمام موجودی ۱۵% تخفیف

مدل نیم تنه انسان باماهیچه ۱/۴اندازه طبیعی ۱۴۰۰۰

۹۷۷,۵۰۰ ریال۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل از 7 قطعه تشکیل شده است: شش راست و چپ ( دوقطعه)، قلب (دوقطعه)، کبد، معده، روده کوچک و بزرگ و پانکراس( یک قطعه) و بدنه مدل در ناحیه گردن غضروف حنجره وغده تیروئید و نای مشاهده می شوند و نیز ماهیچه های صورت و تنه و ران در نیمه راست دیده می شوند.

۱۵% تخفیف

مدل عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۱,۰۸۳,۷۵۰ ریال۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال

دراین مدل عضلات سطحی بدن به چهار شکل اصلی طولی، عرضی، حلقوی و مورب نمایش داده می شود و توسط زردپی ها به استخوانها متصل اند. مدل از یک قطعه به ابعاد 49×11×33 سانتی متر روی پایه نصب و غیر قابل تفکیک است.هدف: پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان است.

مدل مراحل رشدونموجنین

۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال

این مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در 13 مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.

مدل دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۱,۳۷۲,۰۰۰ ریال

دراین مدل مسیر عبور هوا از حنجره تا شش ها و رگ های ورودی و خروجی از آنها مشاهده می شود وپرده دیافراگم مرز بین قفسه سینه و شکم (بخش احشائی) نشان می دهد.

مدل مقاطع میانی بینی ۲۲۰۰۱

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل اجزای تشکیل دهنده ی حفره بینی و ساختارهای موجود درآن نشان داده شده است.

مدل میتوزدرسلول جانوری (حدود ۱۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۳,۶۴۸,۰۰۰ ریال

این مدل در یک سری 8گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

اتمام موجودی

مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگررانشان می دهدو از 8 قطعه تشکیل شده است.

کل آیتم ها : ۳۶

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو