مدلهای آناتومی

مدلهای آناتومی
مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
مدل قلب دراندازه طبیعی مدل قلب دراندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل قلب دراندازه طبیعی

۷۱۱,۰۰۰ ریال۷۹۰,۰۰۰ ریال

مدل برگ کد۳۷۰۰۱

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مدل کبد و کیسه صفرا مدل کبد و کیسه صفرا

مدل کبد و کیسه صفرا

۹۵۰,۰۰۰ ریال
مدل نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰ مدل نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰ ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰

۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مدل دستگاه تنفسی  ۲۶۰۰۱ مدل دستگاه تنفسی  ۲۶۰۰۱

مدل دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۱,۳۷۲,۰۰۰ ریال
مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۳,۲۸۵,۰۰۰ ریال۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل اسکلت انسان را بررسی میکند.در تولید این مدل از مواد اولیۀ نو و کاملاً بهداشتی و بدون آزبست و از رنگ های بدون سرب استفاده شده است.

مدل قلب ۳برابراندازه طبیعی

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل تقریبا سه برابر اندازه طبیعی است و به  4قطعه تفکیک میشود. مدل با کیه بر ساختمان قیق قلب طراحی و ساخته شده است . کلیه عروق شناخته شده قلب و انشعاب های مهم آنها ساختار دقیق حفره ای قلب به ویژه دهلیز راست در این مدل دیده میشوند. آئورت و سرخرگ ششی از دریچه های مدل قابل تفکیک اند . اندازه بزرگ مدل آموزش نکته های ظریف و مهم قلب را به خوبی میسر میسازد.

مدل قلب دراندازه طبیعی مدل قلب دراندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل قلب دراندازه طبیعی

۷۱۱,۰۰۰ ریال۷۹۰,۰۰۰ ریال

این مدل در اندازه طبیعی ساخته شده است و به دو قطعه تفکیک داده شده است . هنگامی که دیواره جلویی قلب برداشته شود دهلیزها و بطن ها . دریچه های دهلیزی _بطنی . دریچه های ششی و آئورت مشاهده میشوند.مدل روی پایه قرار میگیرد.

مدل برگ کد۳۷۰۰۱

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل چندین برابر اندازه طبیعی است و ساختمان میکروسکوپی برگ گیاه دو لپه را با برش طولی و عرضی نشان می دهد.

اتمام موجودی مدل کبد و کیسه صفرا مدل کبد و کیسه صفرا

مدل کبد و کیسه صفرا

۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل ساختار و محل کبد و کیسه صفرا و نیز ارتباط رگ ها باآن و مجاری صفراوی رانشان می دهد. این مدل حدود اندازه طبیعی است قسمتی از سطح تحتانی یا ویسرال کبد ( سطحی که به سمت روده است) برای نشان دادن شبکه عروقی و مجاری صفراوی برداشته شده است.

مدل نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰ مدل نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰ ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه انسان باماهیچه مدل ۱۴۰۰۰

۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل یک وسیله جذاب ومفید کمک آموزشی وسرگرمی است که برای آموزش آناتومی بدن انسان سر،گردن ونیم تنه فوقانی مناسب است.این مدل ازجنس pvcنشکن وفاقدماده سرطانزای آزبست است ورنگهای به کاررفته بدون سرب وکاملا بی ضرر ومقاوم است که جزئیات اندام ها منطبق باواقعیت روی آن نقاشی حرفه ای شده است که ازویژگیهای منحصربفرداین مدل توجه به ریزه کاری هابادقت بالای علمی میباشددارای 7قطعه است که به راحتی تفکیک وجاگذاری می شوند.

مدل عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل عضلات سطحی بدن به چهار شکل اصلی طولی، عرضی، حلقوی و مورب نمایش داده می شود و توسط زردپی ها به استخوانها متصل اند. مدل از یک قطعه به ابعاد 49×11×33 سانتی متر روی پایه نصب و غیر قابل تفکیک است.هدف آن پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان است. این مدل برای تمام علاقه مندان آناتومی بدن انسان مناسب است ومورداستفاده دانش آموزان ،مدارس،مطب پزشکان وآزمایشگاه مدارس قرارمیگیرد. همچنین باتوجه به ظاهرزیبای آن بعنوان دکوراتاق نیزنمای چشمگیری دارد.ازموادبهداشتی وبدون ضررساخته شده ودارای استانداردمی باشد.

مدل مراحل رشدونموجنین

۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال

این مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در 13 مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.

اتمام موجودی مدل دستگاه تنفسی  ۲۶۰۰۱ مدل دستگاه تنفسی  ۲۶۰۰۱

مدل دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۱,۳۷۲,۰۰۰ ریال

دراین مدل مسیر عبور هوا از حنجره تا شش ها و رگ های ورودی و خروجی از آنها مشاهده می شود وپرده دیافراگم مرز بین قفسه سینه و شکم (بخش احشائی) نشان می دهد.

مدل مقاطع میانی بینی ۲۲۰۰۱

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل اجزای تشکیل دهنده ی حفره بینی و ساختارهای موجود درآن نشان داده شده است.

مدل میتوزدرسلول جانوری (حدود ۱۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۳,۶۴۸,۰۰۰ ریال

این مدل در یک سری 8گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی ۱۰% تخفیف

مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۳,۲۸۵,۰۰۰ ریال۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگررانشان می دهدو از 8 قطعه تشکیل شده است.

کل آیتم ها : ۳۶

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو