اطلاعیه

با عرض پوزش، به علت پاره ای مسائل درگاه پرداخت به طور موقت با مشکل مواجه شده است
پس از زدن دکمه پرداخت، درصورت عدم موفقیت به دریافت رسید پرداخت، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت
همچنین میتوانید با شماره (021) 4454 5408 جهت پیگیری سفارش تماس بگیرید

متوسطه

اتمام موجودی پوسترآموزشی ماهیچه انسان پوسترآموزشی ماهیچه انسان
اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱ پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱
اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱) پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱)
اتمام موجودی پوستر آموزشی کاج پوستر آموزشی کاج

پوستر آموزشی کاج

۳۶۶,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه
اتمام موجودی پوستر آموزشی نهان دانگان پوستر آموزشی نهان دانگان
اتمام موجودی پوستر آموزشی دم اسبیان پوستر آموزشی دم اسبیان
اتمام موجودی پوستر آموزشی صدادرحنجره پوستر آموزشی صدادرحنجره
اتمام موجودی پوستر آموزشی جانوران گیاه خوار پوستر آموزشی جانوران گیاه خوار
اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه تنفسی انسان پوستر آموزشی دستگاه تنفسی انسان
اتمام موجودی پوستر آموزشی ساختمان گوش انسان پوستر آموزشی ساختمان گوش انسان
اتمام موجودی پوسترآموزشی ماهیچه انسان پوسترآموزشی ماهیچه انسان

پوسترآموزشی ماهیچه انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اانواع ماهیچه های انسان آشنا میشویم.ابعاد : 100*70 سانتی متر، دارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱ پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱

پوستر آموزشی دستگاه عصبی۱

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت ساختار نورون و انواع آن، ساختار عصب مختلط نخاع و نحوه انتقال پیام عصبی به نمایش در آمد است. مشخصات فنی : 100*70 سانتی مترودارای آویزاست. لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱) پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱)

پوستر آموزشی دستگاه دفع ادرار (۱)

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت ساختار کلیه ها و ارتباط آنها با مثانه، ساختار مثانه و ماهیچه های اسفنکتری داخلی و خارجی نشان داده شده است .ابعاد 100*70 سانتی متر، دارای آویز، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی کاج پوستر آموزشی کاج

پوستر آموزشی کاج

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اجزای تشکیل دهنده کاج آشنا میشویم. ابعادپوستر 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه

پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت با اجزای تشکیل دهنده سلول گیاهی وساختار ویژه ان آشنا میشویم.ابعادچارت70*100سانتی مترولمینت رویه آن برای جلوگیری ازانعکاس نورمات ولمینت پشت براق می باشد.

اتمام موجودی پوستر آموزشی تقسیم سلولی میتوز لمینت شده پوستر آموزشی تقسیم سلولی میتوز لمینت شده

پوستر آموزشی تقسیم سلولی میتوز لمینت شده

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین چارت تقسیم سلولی مراحل چرخه سلولی و مراحل میتوز نمایش داده شده است.ابعاد 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی نهان دانگان پوستر آموزشی نهان دانگان

پوستر آموزشی نهان دانگان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت تشکیل گامت های نر و ماده در مراحل متعدد نشان داده شده است.ابعاد 100*70 سانتی متر، دارای آویز، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دم اسبیان پوستر آموزشی دم اسبیان

پوستر آموزشی دم اسبیان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با انواع دم اسبیان آشنا میشویم.ابعاد چارت 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی صدادرحنجره پوستر آموزشی صدادرحنجره

پوستر آموزشی صدادرحنجره

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت با اجزای تشکیل دهنده صدا در حنجره وساختار آن آشنا میشویم.ابعادچارت 100*70 سانتی مترو دارای آویز است ،لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی جانوران گیاه خوار پوستر آموزشی جانوران گیاه خوار

پوستر آموزشی جانوران گیاه خوار

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با انواع جانوران گیاهخوار اشنا میشویم.ابعاد چارت 100*70 سانتی مترودارای آویز است .لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دستگاه تنفسی انسان پوستر آموزشی دستگاه تنفسی انسان

پوستر آموزشی دستگاه تنفسی انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت نحوه ی عمل ماهیچه های تنفسی نمایش داده میشود.ابعاد 100*70 سانتی متر، دارای آویز، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی ساختمان گوش انسان پوستر آموزشی ساختمان گوش انسان

پوستر آموزشی ساختمان گوش انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت محل دریچه های بیضی و گرد به خوبی نشان داده شده اند و نیز ساختار بخش حلزونی و مجاری نیم دایره نمایان است. ابعاد 100*70 سانتی متردارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

کل آیتم ها : ۲۱

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو