متوسطه

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 58
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 58
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳ مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳ ۱۰% تخفیف
مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳ مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳ ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳

۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

مدل (مولاژ) کلیه راست یک تکه

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل سه برابر اندازه طبیعی و از یک قطعه تشکیل شده است و کلیه راست انسان را در برش طولی نشان می‌دهد. در این مدل قسمت‌های زیر نمایش داده شده‌اند: بخش قشری و مرکزی کلیه، ساختمان دقیق مجاری جمع‌کننده ادرار و چگونگی اجتماع آن‌ها برای تشکیل هرم‌ها، چگونگی اتصال هرم‌ها و کالیس‌ها کوچک و اجتماع آن‌ها برای تشکیل کالیس‌های بزرگ، لگنچه، میزنای و ساختمان دقیق عروق کلیه. مدل روی پایه نصب شده است.

مدل (مولاژ) کف پای سالم و بیمار

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل در اندازه طبیعی ساخته شده است و ساختمان استخوانی، رباط‌ها، زردپی‌ها و قوزک داخلی پا را در نمای داخلی و در سه حالت‎‌ قوس طبیعی، صاف و قوس غیرطبیعی نشان می‌دهد. این مجموعه از سه مدل تشکیل شده است و مناسب مراکز آموزشی و پزشکی می باشد.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) نیم تنه ۱/۲اندازه طبیعی باماهیچه ۱۴۰۰۴ مدل (مولاژ) نیم تنه ۱/۲اندازه طبیعی باماهیچه ۱۴۰۰۴

مدل (مولاژ) نیم تنه ۱/۲اندازه طبیعی باماهیچه ۱۴۰۰۴

۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال

مدل1/2 اندازه طبیعی است و از 11 قطعه تشکیل شده است. قطعه‌ها عبارتند از: نیمه چپ سر، قسمتی از شش چپ و راست (2 قطعه)، قلب(2قطعه)، کبد، معده، روده، قطعه‌ای از سرخرگ آئورت شکمی و بزرگ سیاهرگ زیرین در محل دو شاخه شدن آ‌ن‌ها و بدنه مدل. مدل روی پایه نصب شده است.

مدل (مولاژ) چشم بانمایش ماهیچه ۱۹۰۰۱

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل تقریبا سه برابر اندازه طبیعی است و از 8 قطعه تشکیل شده است . این مدل موقعیت کره چشم را در بخشی از استخوان کاسه چشم نشان می‌دهد. ساختمان پرده‌های چشم شامل: صلبیه و قرنیه، مشیمیه و عنبیه و شبکیه. همچنین اجسام مژگانی، عدسی، زجاجیه، عصب بینایی و عضلات خارجی کره چشم در این مدل به‌خوبی نشان داده شده‌اند.

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳ مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳ ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳

۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود 2 متر مربع (2٫5 یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. مدل مقطع پوست علاوه‌بر دارابودن اهمیت بالا در درک مفاهیم زیست‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در کلینک های پوست و مو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل تقریبا 75 برابر اندازه طبیعی است و ساختمان لایه‌های مختلف پوست را به صورت پلکانی نشان می‌دهد. در این مدل، ساختمان مو و فولیکول آن، غدد عرق و چربی گیرنده‌های حسی، عروق و اعصاب نمایش داده شده‌اند. مدل روی پایه نصب و از یک قطعه تشکیل شده‌است.

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست وازسه قطعه تشکیل شده است وبه خوبی ساختارمغز وجمجمه درآن قابل مشاهده است.

مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) اتصال زبان و حنجره

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دو برابر اندازه طبیعی است و به 6 قطعه تفکیک می‌شود. در این مدل ساختمان پرزهای چشایی و شکل دقیق غدد زیرزبانی و زیرفکی و عبور اعصاب زوج ذوازده و عصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره، تارهای صوتی ، شکمچه، دهلیز و سینوس به‌خوبی نشان داده شده‌اند.مدل روی پایه نصب شده است.

مدل (مولاژ) قفسه سینه کد ۲۶۰۰۲

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل در اندازه طبیعی است و مجموعا از چهار قطعه تشکیل شده است. قطعات این مدل عبارتنداز: ریه چپ، نیمی از ریه راست، قلب، و بدنه مدل، ریه چپ در وضعیت طبیعی و ریه راست با برش کرونال نشان داده شده است. چگونگی انتشار نایژه‌ها در ریه، عروق ریوی و بافت اسفنجی ریه در این مقطع دیده می‌شود. با برداشتن ریه چپ، ساختمان میان قفسه خلفی که از مباحث پیچیده آناتومی است به‌خوبی مشخص می‌شود. وریدهمی آزیگوس، همی آزیگوس فرعی، عصب واگ و چگونگی جداشدن عصب حنجره‌ای تحتانی از آن نمایش داده شده‌اند. مدل روی پایه نصب شده است. این مدل مناسب مراکز آموزشی و پزشکی میباشد.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) پوست ۴ تکه کد ۱۶۰۰۱ مدل (مولاژ) پوست ۴ تکه کد ۱۶۰۰۱

مدل (مولاژ) پوست ۴ تکه کد ۱۶۰۰۱

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل تقریبا70برابر اندازه طبیعی ست واز4قطعه تشکیل شده است .دراین مدل لایه های مختلف پوست،فولیکول مو،غددعرق وچربی ،گیرنده های عصبی ،عروق واعصاب پوست نشان داده شده اند.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱ مدل (مولاژ) دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

مدل (مولاژ) دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست واندام های تناسلی داخلی وخارجی زن رانمایش میدهدومثانه ،رحم، ورکتوم ازکف لگن جدا شده بابرش میانی به دوقطعه تفکیک می شوند.مدل روی پایه نصب شده ومجموعه از4قطعه تشکیل شده است.

مدل (مولاژ) پوست یک تکه

۷۷۰,۰۰۰ ریال

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود 2 متر مربع (2٫5 یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. مدل مقطع پوست علاوه‌بر دارابودن اهمیت بالا در درک مفاهیم زیست‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در کلینک های پوست و مو نیز مورد استفاده قرارمیگیرد.این مدل تقریبا 70 برابر اندازه طبیعی است و از یک قطعه تشکیل شده است.در این مدل لایه‌های مختلف پوست، فولیکول مو، غدد عرق و چربی، گیرنده‌های عصبی، عروق و اعصاب پوست نشان داده شده‌اند.مدل روی تخته نصب شده و غیرقابل تفکیک است.

مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳ مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳ ۱۰% تخفیف

مدل (مولاژ) لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳

۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل ازدوبخش تشکیل شده است مدل اول 150برابر بزرگ شده وساختارلبول رابصورت میکروسکوپی باتمام جزئیات نمایش میدهدومدل دوم 1000باربزرگ شده وومقطع چندآلوئل مجاوررانمایش میدهد.

کل آیتم ها : ۵۱

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو