تجهیزات هوشمندسازی

تجهیزات هوشمندسازی
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 46
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 46
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

پرده نمایش سقفی 180 * 180سانتی متر

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۰,۱۶۵,۰۰۰ ریال

پرده نمایش سه پایه دار180*180سانتی متر

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال

پرده نمایش سقفی 2 * 2 متر

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۲,۳۴۵,۰۰۰ ریال

پرده نمایش سقفی 180 * 180سانتی متر

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۰,۱۶۵,۰۰۰ ریال

این پرده برای نمایش تصاویر دیتا پروژکتور در کلاس درس، اتاق کنفرانس و.مراکزآموزشی . به کار می رود. این نوع پرده نمایش به سقف متصل می شود و با استفاده از قلابی که زیر آن قرار گرفته به طور دستی باز و جمع می شود.

پرده نمایش سه پایه دار180*180سانتی متر

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال

این پرده برای نمایش تصاویر دیتا پروژکتور در کلاس درس، اتاق کنفرانس و.مراکزآموزشی و.... به کار می رود. این نوع پرده نمایش بر روی پایه نصب می شود و در فضاهایی که نیاز به پرده نمایش دائم ندارند قابل استفاده است.

پرده نمایش سقفی 2 * 2 متر

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۲,۳۴۵,۰۰۰ ریال

این پرده برای نمایش تصاویر دیتا پروژکتور در کلاس درس، اتاق کنفرانس ومراکزآموزشی .. به کار می رود. این نوع پرده نمایش به سقف متصل می شود و با استفاده از قلابی که زیر آن قرار گرفته به طور دستی باز و جمع می شود.

کل آیتم ها : ۳

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد