تجهیزات آموزش علوم تجربی

مجموعه علوم ابتدایی شش پایه

۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه آموزش علوم 6پایه براساس سرفصل های به روزکتب درسی می باشدوموردتاییددفترتالیف کتابهای درسی ابتدایی قرارداردوقادراست کلیه مفاهیم علوم 6پایه ابتدایی راپوشش دهد. لیست وسایل داخل کیت به شرح فایل پیوست می باشد.

بادنما و بادسنج معلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

برای تشخیص جهت وزش باد و سنجش میزان سرعت باد کاربرد دارد.این وسیله دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی می باشد.

واحد موتور الکتریکی افقی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

این وسیله برای نمایش تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی به کار می رود.

هسته U شکل

۴۰۰,۰۰۰ ریال

هسته های فلزی I و U شکل در آزمایش حلقۀ پران و بررسی آثار خودالقایی استفاده می شود.

هسته آهنی I شکل

۳۵۰,۰۰۰ ریال

هسته های فلزی I و U شکل در آزمایش حلقۀ پران و بررسی آثار خودالقایی استفاده می شود.

مجموعه سنگها و کانی ها دوره اول متوسطه

۸۵۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه شامل تعدادی از سنگ ها و کانی های مورد نیاز در علوم دوره اول متوسطه می باشد.

ایستگاه هواشناسی

۴۸۰,۰۰۰ ریال

با این مجموعه می توان بادنما، بادسنج، باران‌سنج و ساعت آفتابي تهیه کرد. علاوه بر این ، با استفاده از قطب نمای آن، جهات اصلی زمین را می توان تعیین نمود. این مجموعه دارای تاییدیه از دفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی است.

مجموعه چرخ دنده ها(گیربکس)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

این وسیله برای معرفی آشنایی باعملکرد ماشین های ساده بکارمیروداین وسیله قادراست باعملکردصحیح خود اهداف آموزشی کتاب درسی رابصورت کامل برآورده نماید.چهار چرخ دنده در یک مجموعه با قطر و گامهای متفاوت با قابلیت مقایسه سرعت چرخ دنده ها

واحد جای باطری بزرگ چهارتائی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

این وسیله تامین کننده انرژی برای شارش بار در مدار های الکتریکی استفاده می شود. این مجموعه ساخته شده ازمواد،غیرسمی،غیرآسیب رسان وغیرآتش زا است.این مجموعه قادراست باعملکردصحیح خود اهداف آموزشی کتاب درسی رابصورت کامل برآورده نماید.

چرخه آب (زمین وابروآسمان )

۴۷۰,۰۰۰ ریال

در این وسیله چرخه آب در طبیعت به شکلی ساده و قابل فهم شبیه سازی شده است.این مجموعه دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی ست.

دستگاه بررسی رسانش گرمایی در جامدات

۳۵۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه برای مقایسه رسانش گرمائی مواد مختلف با یکدیگر است.دارای تاییدیه از دفتر انتشارات وتکنولوژی آموزشی

دوک وریل شیبدار

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه برای بیان تبدیل انرژی از نوعی به نوع دیگر استفاده می شود.

کل آیتم ها : ۳۸

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو