تجهیزات آموزش علوم تجربی

واحد لامپ نئون

۱۲۵,۰۰۰ ریال

60 ولت ، دارای پایه پلاستیکی به ابعاد 12×9 سانتی متر و دارای دو ترمینال با قطر 4 میلیمتر.برای بررسی اثر خودالقایی مورد استفاده قرار می گیرد.

نیروسنج ۰٫۱ نیوتن

۱۱۷,۰۰۰ ریال

نیرو سنج 0.1 نیوتنی فنری و دارای بدنة شفاف میباشد. نیروسنج وسیله‌ای برای اندازه‌گیری نیرو است .

نیروسنج ۱۰ نیوتن

۱۱۷,۰۰۰ ریال

نیرو سنج 10 نیوتنی فنری و دارای بدنة شفاف نیروسنج وسیله‌ای برای اندازه‌گیری نیرو با بدنۀ شفاف و مدرج است که با دقت های 1،2،5 و 10 نیوتن قابل عرضه است. نیروسنج وسیله ای برای اندازه گیری نیرو است.

نیروسنج ۵نیوتنی

۱۱۷,۰۰۰ ریال

نیرو سنج 5 نیوتنی- فنری و دارای بدنة شفاف نیروسنج وسیله‌ای برای اندازه‌گیری نیرو با بدنۀ شفاف و مدرج است. نیروسنج وسیله ای برای اندازه گیری نیرو است.

لامل بسته ۱۰۰ عددی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

لامل از جنس طلق یا شیشه شفاف به ابعاد20×20 و 24×24 میلیمتر و ضخامت 0/17-0/13 میلیمتر لامل پوشش شیشه ای است که بر روی نمونه موجود بر روی لام قرار می گیرد.

لام ساده ۵۰ عددی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

لام ها شیشهای به ابعاد 26×75 میلیمتر و ضخامت 1/2-1 میلیمتر لام برای نگه داشتن ومشاهده هر ماده ی قابل آزمایش و بررسی با میکروسکوپ است .

کالریمتر غیر الکتریکی

۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

این وسیله برای تعیین ارزش آبی کالریمتر، تعیین گرمای نهان ذوب یخ و تعیین گرمای ویژۀ فلزات استفاده می شود.

عقربه مغناطیسی(بسته دوعددی)

۹۵,۰۰۰ ریال

بوسیله عقربه مغناطیسی همانند یک قطب نما جهت های مغناطیسی زمین و همچنین قطب های آهن ربا را تشخیص دهید.

سیم رابط دو سر فیش دار

۴۰,۰۰۰ ریال

سیم های رابط در مبحث الکتریسیته و مغناطیس کاربرد دارنداین محصول دارای 30سانتی‌متر و دوسر فیش‌دار در رنگ قرمز است .

کاغذ تورنسل آبی

۶۳,۰۰۰ ریال

کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس یکی از شناساگرهای محیط میباشد و برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده می شود. کاغذ آبی تورنسل در محیط اسیدی قرمز میشود .

قرقره تکی با دو قلاب

۱۲۰,۰۰۰ ریال

قرقره وسیله ای است که از آن در جابه جایی اجسام سنگین استفاده میشود. قرقره از ماشین‌های ساده است و معمولاً برای کاهش نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها طراحی می‌شوند.

فشارسنج مایعات(مانومتر)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

این محصول از یک لولۀ شیشه ای U شکل بر روی یک پایۀ پلاستیکی سفید رنگ مدرج و L شکل و یک لولۀ شیشه ای قابل نصب بر روی گیرۀ پلاستیکی تشکیل شده است. به کمک این وسیله می توان ثابت بودن فشار در نقاط هم سطح مایعات را بررسی کرد و اثر عمق مایعات بر فشار را تحقیق نمود.

کل آیتم ها : ۶۸

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو