تجهیزات آموزش علوم تجربی

تجهیزات آموزش علوم تجربی
مدل مولکولی ۹۸قطعه مدل مولکولی ۹۸قطعه ۱۰% تخفیف

مدل مولکولی ۹۸قطعه

۳۳۷,۵۰۰ ریال۳۷۵,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مجموعه علوم دوره اول متوسطه مجموعه علوم دوره اول متوسطه

مدل آتشفشان

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

سینی تشریح

۶۰,۰۰۰ ریال

مدل مولکولی

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستگاه واندوگراف برقی

۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال

به کمک این وسیله می توان مفاهیم و آزمایش های تخلیه الکتریکی، فرفره الکتریکی، انتقال بار الکتریکی، بررسی توزیع بارهای الکتریکی بر روی سطح رساناهای فلزی، بررسی چگالی سطحی بار الکتریکی، نمایش اشکال مختلف خطوط میدان الکتریکی را انجام داد.

مدل مولکولی ۹۸قطعه مدل مولکولی ۹۸قطعه ۱۰% تخفیف

مدل مولکولی ۹۸قطعه

۳۳۷,۵۰۰ ریال۳۷۵,۰۰۰ ریال

شامل 98قطعه شامل گلولۀ پلاستیکی تک سوراخه، دو سوراخه، سه و چهار سوراخه با رابط های پلاستیکی میباشد که در راهنمای آن قید شده است. این مجموعه مدلی برای نمایش اتم ها و ترکیب های مولکولی و یونی است.

توربین آبی رنگ بندی جدید

۳۹۰,۰۰۰ ریال

آموزش بسیاری ازمفاهیم علمی به کودکان بصورت تئوری یکی ازمشکلات معلمان ووالدین است که گاهی بایک اسباب بازی ساده میتوان بصورت جذاب وماندگارتئوری هارابصورت تجربی به کودکان آموزش دادتاآنهاضمن بازی وسرگرمی به درک عمیقی ازعلوم برسند.این اسباب بازی یکی ازبهترین راههای آموزش تبدیل انرژی آب به انرژی مکانیکی است که کودکان ضمن مونتاژاسباب بازی ویادگیری ساختاریک توربین آبی باریختن آب به داخل توربین ،حرکت پره هاوجابجایی جسمی که به قرقره ونخ آویزان است ودرواقع انجام کارتوسط نیروی آب رامی بینند. این اسباب بازی ازآنجائیکه آب وآب بازی همواره یکی ازماده های جذاب برای کودکان است بدون درنظرگرفتن آموزش علمی آن به تنهایی نیزاسباب بازی موردعلاقه کودکتان خواهدشد.

اتمام موجودی مجموعه علوم دوره اول متوسطه مجموعه علوم دوره اول متوسطه

مجموعه علوم دوره اول متوسطه

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه آموزشی علوم با قابلیت های نمایشی و عملکردی برای کتاب درسی علوم دورۀ اول آموزش متوسطه مطابق با مفاهیم و آزمایش های کتاب درسی وبا تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طراحی و تولید شده است واین مجموعه کلیه مباحث مربوط به علوم تجربی پایه 7و8و9متوسطه راپوشش میدهد.لیست اقلام داخل مجموعه دربخش توضیحات آورده شده است.

مدل آتشفشان

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ساختاربیرونی و درونی کوه آتشفشان را نمایش می دهد..ابعادآن 48×28 سانتیمتراست.

سینی تشریح

۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه سینی تشریح دارای در شفاف به همراه صفحة نئولایت داخل آن (برای نظافت بیشتر در هنگام تشریح) به عنوان ظرفی برای انجام تشریح موجوداتی مانند قورباغه، ماهی، خرگوش و... مورد استفاده قرار میگیرد.

مدل مولکولی

۴۰۰,۰۰۰ ریال

شامل تعدادی گلولۀ پلاستیکی تک سوراخه، دو سوراخه، سه و چهار سوراخه با رابط های پلاستیکی میباشد که نحوه استفاده در راهنمای آن قید شده است. این مجموعه مدلی برای نمایش اتم ها و ترکیب های مولکولی و یونی است.

جای لوله آزمایش ۸سوراخه

۶۹,۰۰۰ ریال

از جنس پلاستیک با گنجایش ( 8تایی ) برای نگه داشتن لوله های آزمایش ساخته شده است.

ارابه کوچک چوبی چرخدار

۱۱۰,۰۰۰ ریال

دارای دو جایگاه برای قرارگیری وزنه ها و یک قلاب جهت اتصال به نیروسنج می باشد. برای بررسی رابطۀ نیرو مورد استفاده قرار میگیرد .

ارلن خلا( ۲۵۰ میلی لیتر با لوله جانبی )

۳۰۰,۰۰۰ ریال

محصول از جنس پلاستیک و به صورت دو تکه با قابلیت جدا شدن قیف از بدنه ساخته شده است. این وسیله در یادگیری مفهوم وجود هوا کاربرد دارد.

لوله کنوکسیون (همرفت)

۳۴۵,۰۰۰ ریال

به منظور نمایش جریان همرفتی مایعات به کار میرودکه یکی از رو شهای انتقال گرماست.

مجموعه الکتریسیته ساکن

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شامل دو کرۀ رسانای پایه دار،یک صفحة آزمون، یک الکتروسکوپ،دو تکه پارچۀ نایلونی و پشمی، دومیلة شیشه ای و دو میلة پلاستیکی می باشد.

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو