تجهیزات آموزش علوم تجربی

واحد موتور الکتریکی افقی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

این وسیله برای نمایش تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی به کار می رود.

هسته U شکل

۴۰۰,۰۰۰ ریال

هسته های فلزی I و U شکل در آزمایش حلقۀ پران و بررسی آثار خودالقایی استفاده می شود.

هسته آهنی I شکل

۴۸۰,۰۰۰ ریال

هسته های فلزی I و U شکل در آزمایش حلقۀ پران و بررسی آثار خودالقایی استفاده می شود.

مجموعه سنگها و کانی ها دوره اول متوسطه

۸۵۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه شامل تعدادی از سنگ ها و کانی های مورد نیاز در علوم دوره اول متوسطه می باشد.

ایستگاه هواشناسی

۳۲۰,۰۰۰ ریال

با این مجموعه می توان بادنما، بادسنج، باران‌سنج و ساعت آفتابي تهیه کرد. علاوه بر این ، با استفاده از قطب نمای آن، جهات اصلی زمین را می توان تعیین نمود. این مجموعه دارای تاییدیه از دفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی است.

مجموعه چرخ دنده ها(گیربکس)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

این وسیله برای معرفی آشنایی باعملکرد ماشین های ساده بکارمیروداین وسیله قادراست باعملکردصحیح خود اهداف آموزشی کتاب درسی رابصورت کامل برآورده نماید.چهار چرخ دنده در یک مجموعه با قطر و گامهای متفاوت با قابلیت مقایسه سرعت چرخ دنده ها

واحد جای باطری بزرگ چهارتائی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

این وسیله تامین کننده انرژی برای شارش بار در مدار های الکتریکی استفاده می شود. این مجموعه ساخته شده ازمواد،غیرسمی،غیرآسیب رسان وغیرآتش زا است.این مجموعه قادراست باعملکردصحیح خود اهداف آموزشی کتاب درسی رابصورت کامل برآورده نماید.

بادنما و بادسنج معلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

برای تشخیص جهت وزش باد و سنجش میزان سرعت باد کاربرد دارد.این وسیله دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی می باشد.

دستگاه بررسی رسانش گرمایی در جامدات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه برای مقایسه رسانش گرمائی مواد مختلف با یکدیگر است.دارای تاییدیه از دفتر انتشارات وتکنولوژی آموزشی

دوک وریل شیبدار

۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه برای بیان تبدیل انرژی از نوعی به نوع دیگر استفاده می شود.

رئوستای ۵ آمپر ۱۰ اهم

۲۹۵,۰۰۰ ریال

این وسیله برای تغییر مقاومت در مدار استفاده می شود و در آزمایش هایی مانند بررسی مقاومت الکتریکی سیم ها و ..... به کار برده می شود. این وسیله ساخته شده ازمواد،غیرسمی،غیرآسیب رسان وغیرآتش زا است.این وسیله قادراست باعملکردصحیح خود اهداف آموزشی کتاب درسی رابصورت کامل برآورده نماید.

مجموعه اپتیک مگنتی

۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

بااین مجموعه میتوان مفاهیم اپتیک رابصورت ملموس به فراگیران منتقل کرد .

کل آیتم ها : ۳۶

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو