تجهیزات آموزش ریاضی

تجهیزات آموزش ریاضی
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 41
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 41
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

مجموعه مکعب های کوئیزنر

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۵۲۶,۰۰۰ ریال

مجموعه ریاضی ابتدایی شش پایه

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۵,۸۰۵,۰۰۰ ریال

مجموعه ریاضی دوره متوسطه

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال

مجموعه احجام هندسی ابتدایی

۳۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳۰,۵۵۰ ریال

بسته آموزشی ریاضی ابتدایی

۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۸۹,۷۵۰ ریال

مجموعه دست ورزی ریاضی ابتدایی (معلم -دانش آموز)

۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۴۸۵,۵۰۰ ریال

گونیای ۴۵ درجه معلم

۱۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱۲,۵۵۰ ریال

گونیای ۶۰ درجه معلم

۱۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱۲,۵۵۰ ریال

نقاله معلم

۱۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۹۰,۷۵۰ ریال

مدل زاویه ساز

۳۷۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۰۳,۳۰۰ ریال

پرگارمعلم

۲۱۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۲۸,۹۰۰ ریال

خطکش ۷۵CM آلومینیومی بانشانه گراندکس

۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۸,۱۰۰ ریال

مجموعه مکعب های کوئیزنر

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۵۲۶,۰۰۰ ریال

این مجموعه برای آموزش مفاهیم مختلف ریاضی استفاده می‌شود و دارای تاییدیه از دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌باشد.

مجموعه ریاضی ابتدایی شش پایه

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۵,۸۰۵,۰۰۰ ریال

مجموعه آموزش ریاضی ابتدایی 6پایه براساس سرفصل های به روزکتب درسی می باشدوموردتاییددفترتالیف کتابهای درسی ابتدایی قرارداردوقادراست کلیه مفاهیم ریاضیات 6پایه ابتدایی راپوشش دهد. لیست وسایل داخل کیت به شرح فایل پیوست می باشد.

مجموعه ریاضی دوره متوسطه

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال

مجموعه آموزش ریاضی دوره اول متوسطه براساس سرفصل های به روزکتب درسی ومطابق لیست قیدشده درتوضیحات می باشدوقادراست کلیه مفاهیم ریاضیات متوسطه اول راپوشش دهد.تجهیزات ساخته شده ازمرغوب ترین مواداولیه می باشندو باعملکردصحیح خودانتقال مفاهیم ریاضی رابه بهترین شکل میسرمی سازند.

مجموعه احجام هندسی ابتدایی

۳۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳۰,۵۵۰ ریال

این مجموعه از یک سری احجام پلاستیکی، شفاف و توخالی تشکیل شده است. قاعده هر شکل جدا می شود و می توان درون هر شکل را با آب یا هر مایع دیگری پر و خالی نمود.

بسته آموزشی ریاضی ابتدایی

۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۸۹,۷۵۰ ریال

این بسته به دانش آموزان در درک مفاهیم ریاضی بسیار کمک می‌کند ودر تقویت هوش ریاضی کودکان نقش مثبتی داردشامل تجهیزات دست ورزی ریاضی ست که به نام بسته یا کیف چینه میله هم شناخته می شود.

مجموعه دست ورزی ریاضی ابتدایی (معلم -دانش آموز)

۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۴۸۵,۵۰۰ ریال

این بسته به دانش آموزان در درک مفاهیم ریاضی بسیار کمک می‌کند و در تقویت هوش ریاضی کودکان نقش مثبتی دارد.این بسته به معلمان کمک میکند مفاهیم اغلب پیچیده ریاضی را بصورت جذاب،سریع وعمیق به دانش آموزان آموزش دهند.

گونیای ۴۵ درجه معلم

۱۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱۲,۵۵۰ ریال

گونیای 45 درجه از جنس پلاستیک رنگی ودسته دار است.

گونیای ۶۰ درجه معلم

۱۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱۲,۵۵۰ ریال

گونیای 60 درجه ازجنس پلاستیک به ابعاد 30×53 سانتی متر به رنگ نارنجی،دسته دار ، مدرج شده و با سه مکنده برای ثابت ماندن روی تابلو کلاس طراحی ساخته شده است . از این وسیله برای رسم و اندازه گیری زوایای 30 ، 60 و 90 درجه استفاده می شود . گونیای 90 درجه به کاربر این امکان را می دهد تا با اندازه گیری دقیق به حل مسائل ریاضی بپردازد ، امر آموزش را تسهیل و تسریع می کند و کار با ابزار میل به آموختن را در دانش آموزان افزایش می دهد.

نقاله معلم

۱۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۹۰,۷۵۰ ریال

نقاله ازجنس پلاستیک شفاف به ابعاد 50×25 سانتی متر،دسته دار ، مدرج شده و با سه مکنده برای نصب روی تابلو ساخته شده است.از نقاله برای اندازه گیری زاویه ( تند ، راست و باز ) ، رسم دقیق زاویه ( تند، راست و باز ) خواسته شده ، معرفی درجه و رسم خط عمود استفاده می شود .

مدل زاویه ساز

۳۷۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۰۳,۳۰۰ ریال

زاویه ساز با دو طرح بازوی یک تکه و بازوی دو تکه از جنس پلاستیک شفاف با چاپ نقاله و مدرج شده ، به ابعاد 50×19 سانتی متراست که بازوها روی صفحه نقاله حرکت می کنند و به کاربر این امکان را می دهند که بتواند کاربردهای متفاوت و متنوعی با این کالا داشته باشد.

پرگارمعلم

۲۱۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۲۸,۹۰۰ ریال

پرگار از جنس پلاستیک رنگی و طول بازو های 50 سانتی متری ، ساخته شده است وبرای ترسیم دایره ، رسم نیمساز زاویه و رسم عمود و عمود منصف پاره خط استفاده می شود .

خطکش ۷۵CM آلومینیومی بانشانه گراندکس

۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۸,۱۰۰ ریال

این خط کش به طول 75 سانتی متر از جنس آلومینیوم است و دارای نشانه گراندکس می‌باشد.

کل آیتم ها : ۴۲

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد