شیشه‌آلات آزمایشگاهی

شیشه‌آلات آزمایشگاهی
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 2
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 61
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 2
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 61
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

بورت ۲۵ CC

۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۰۳۵,۵۰۰ ریال

استوانه مدرج ۱۰CC

۱۳۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۴۷,۱۵۰ ریال

لوله آزمایش ۱۸۰*۱۸ میلی متر

۴۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳,۶۰۰ ریال

لوله آزمایش ۱۶۰ * ۱۶میلی متر

۳۸,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۱,۹۶۵ ریال
اتمام موجودی ارلن ۱۰۰ میلی لیتر ارلن ۱۰۰ میلی لیتر

بورت شیردار ۱۰۰ CC

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۰۸,۰۰۰ ریال

لوله شیشه ای خم ۹۰درجه ۵ * ۵ سانتی متر

۳۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۸,۱۵۰ ریال

بشر ۶۰۰ CC

۲۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۲,۵۰۰ ریال

قیف دکانتورگلابی‌شکل ۱۰۰CCباشیر

۹۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۰۷۹,۱۰۰ ریال

قیف دکانتورگلابی شکل شیردار ۲۵۰cc

۹۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۰۷۹,۱۰۰ ریال

بورت شیردار ۵۰ CC

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۱۹۹,۰۰۰ ریال

لوله های موئین (درچهارسایز )

۴۸,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵۲,۳۲۰ ریال

بورت ۲۵ CC

۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۰۳۵,۵۰۰ ریال

بورت به شکل استوانه باریک و بلند است و یک شیر خروجی در انتهای پائینی دارد، از شیشه ی قلیایی یا بوروسیلیکات با درجه بندی بسیار دقیق و با دقت 0/1 ml ساخته می شود و عدد صفر در بالا قرار دارد. از بورت در اندازه گیری حجم دقیق محلول مصرف شده در سنجش های حجمی (تیتراسیون) استفاده میکنند.

استوانه مدرج ۱۰CC

۱۳۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۴۷,۱۵۰ ریال

استوانه ی مدرج برای برداشتن حجم های نسبتا دقیق و معین از مایعات و محلول ها بکار میرود، همچنین در اندازه گیری حجم مواد جامد، مایع و گاز در آزمایش های مربوط به تعین چگالی مواد مورد استفاده قرار میگیرد.این استوانه 10سی سی ظرفیت دارد.

لوله آزمایش ۱۸۰*۱۸ میلی متر

۴۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳,۶۰۰ ریال

از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته می شود، لوله ی شیشه ای است به طول 18 سانتی متر و قطر1.8 سانتی متر که یک طرف آن بسته است، در اندازه های متفاوت ساخته می شوند، در انجام آزمایشهایی چون اثر اسیدها بر فلزات، نمک ها و قلیاها همچنین مخلوط کردن، حرارت دادن مقادیر اندک مواد شیمیایی جامد و مایع و جمع آوری گاز حاصل از آزمایش کاربرد دارند.

لوله آزمایش ۱۶۰ * ۱۶میلی متر

۳۸,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۱,۹۶۵ ریال

از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته می شود، لوله ی شیشه ای است به طول 16 سانتی متر و قطر1.6سانتی متر که یک طرف آن بسته است، در اندازه های متفاوت ساخته می شوند، در انجام آزمایشهایی چون اثر اسیدها بر فلزات، نمک ها و قلیاها همچنین مخلوط کردن، حرارت دادن مقادیر اندک مواد شیمیایی جامد و مایع و جمع آوری گاز حاصل از آزمایش کاربرد دارند.

اتمام موجودی ارلن ۱۰۰ میلی لیتر ارلن ۱۰۰ میلی لیتر

ارلن ۱۰۰ میلی لیتر

۱۹۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۱۲,۵۵۰ ریال

این وسیله کمک آموزشی ظرف ته صافی از شیشه‌ی بوروسیلیکات است که با افزایش ارتفاع آن به‌تدریج از قطر آن کاسته شده و به یک گردن استوانه‌ای کوتاه منتهی می‌شود، که می‌تواند سر سمباده ای (روداژدار) یا ساده باشد. ارلن می‌تواند دهانه تنگ یا دهانه گشاد ساخته شود. ارلن‌ها درجه‌بندی‌های تقریبی دارند.

بورت شیردار ۱۰۰ CC

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۰۸,۰۰۰ ریال

بورت به شکل استوانه باریک و بلند است و یک شیر خروجی در انتهای پائینی دارد، از شیشه ی قلیایی یا بوروسیلیکات با درجه بندی بسیار دقیق و با دقت 0/1 ml ساخته می شود و عدد صفر در بالا قرار دارد. از بورت در اندازه گیری حجم دقیق محلول مصرف شده در سنجش های حجمی (تیتراسیون) استفاده میکنند.

لوله شیشه ای خم ۹۰درجه ۵ * ۵ سانتی متر

۳۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۸,۱۵۰ ریال

لوله های شیشه ای از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته می شوند و در شکل های مختلف برای جمع آوری گازها یا اتصال وسایل آزمایشگاهی به کمک شیلنگ به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بشر ۶۰۰ CC

۲۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۲,۵۰۰ ریال

بشر ازشیشه بوروسیلیکات ساخته می‌شود، بشر شکل استوانه ای مدرج با کف تخت است، در روی لبه آن یک شکاف قرار داده شده تا مایع از درون آن آسان‌تر به بیرون ریخته شود، بشرها بصورت کوتاه بلند و در اندازه های متفاوت ساخته می‌شوند. از بشرها درحل کردن مواد، تهیه محلول، گرم کردن محلول‌ها، جابجا کردن و رسوب گیری استفاده می‌کنند.

قیف دکانتورگلابی‌شکل ۱۰۰CCباشیر

۹۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۰۷۹,۱۰۰ ریال

از این قیف برای جدا کردن محلول‌ها استفاده می‌کنند. و به منظور یاد بود از سازندهٔ این اثر (دکانته) نام او را برای این اثر گذاشته‌اند. دکانتور برای جداسازی امولسیون‌ها به کار می‌رود.

قیف دکانتورگلابی شکل شیردار ۲۵۰cc

۹۹۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۰۷۹,۱۰۰ ریال

از این قیف برای جدا کردن محلول‌ها استفاده می‌کنند. و به منظور یاد بود از سازندهٔ این اثر (دکانته) نام او را برای این اثر گذاشته‌اند. دکانتور برای جداسازی امولسیون‌ها به کار می‌رود.

بورت شیردار ۵۰ CC

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۱۹۹,۰۰۰ ریال

بورت به شکل استوانه باریک و بلند است و یک شیر خروجی در انتهای پائینی دارد، از شیشه‌ی قلیایی یا بوروسیلیکات با درجه بندی بسیار دقیق و با دقت 0/1 ml ساخته می شود و عدد صفر در بالا قرار دارد. از بورت در اندازه‌گیری حجم دقیق محلول مصرف شده در سنجش های حجمی (تیتراسیون)استفاده می‌کنند.

لوله های موئین (درچهارسایز )

۴۸,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵۲,۳۲۰ ریال

از این وسیله بسیار کوچک و نی شکل شیشه‌ای بیشتر برای انجام آزمایش‌های تعیین نقاط ذوب و جوش نمونه‌ها به روش میکرو استفاده می شود.

کل آیتم ها : ۲۹

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد