شیشه‌آلات آزمایشگاهی

شیشه‌آلات آزمایشگاهی
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 61
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 61
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

بورت شیردار ۱۰۰ CC

۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۲۴۸,۶۷۰ ریال

لوله شیشه ای خم ۹۰درجه ۵ * ۵ سانتی متر

۴۰,۲۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳,۸۷۳ ریال

بشر ۶۰۰ CC

۴۰۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳۸,۷۲۵ ریال

قیف دکانتورگلابی‌شکل ۱۰۰CCباشیر

۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۶۱۳,۲۰۰ ریال

قیف دکانتورگلابی شکل شیردار ۲۵۰cc

۱,۷۰۲,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۸۵۵,۱۸۰ ریال
اتمام موجودی بورت شیردار ۵۰ CC بورت شیردار ۵۰ CC

پیپت مدرج ۱۰ CC

۲۴۹,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۱,۴۱۰ ریال

مبردساده متوسط

۱,۲۰۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۱۱,۲۷۰ ریال

بورت ۲۵cc کوتاه

۱,۶۳۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۷۷۹,۹۷۰ ریال

پیپت حبابدار ۱۰ میلی لیتر

۲۵۷,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۰,۱۳۰ ریال

لوله u شکل با شاخه های جانبی

۴۲۹,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۶۷,۶۱۰ ریال
اتمام موجودی ارلن ۲۵۰ میلی لیتر ارلن ۲۵۰ میلی لیتر

بورت شیردار ۱۰۰ CC

۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۲۴۸,۶۷۰ ریال

بورت به شکل استوانه باریک و بلند است و یک شیر خروجی در انتهای پائینی دارد، از شیشه ی قلیایی یا بوروسیلیکات با درجه بندی بسیار دقیق و با دقت 0/1 ml ساخته می شود و عدد صفر در بالا قرار دارد. از بورت در اندازه گیری حجم دقیق محلول مصرف شده در سنجش های حجمی (تیتراسیون) استفاده میکنند.

لوله شیشه ای خم ۹۰درجه ۵ * ۵ سانتی متر

۴۰,۲۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳,۸۷۳ ریال

لوله های شیشه ای از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته می شوند و در شکل های مختلف برای جمع آوری گازها یا اتصال وسایل آزمایشگاهی به کمک شیلنگ به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بشر ۶۰۰ CC

۴۰۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۳۸,۷۲۵ ریال

بشر ازشیشه بوروسیلیکات ساخته می‌شود، بشر شکل استوانه ای مدرج با کف تخت است، در روی لبه آن یک شکاف قرار داده شده تا مایع از درون آن آسان‌تر به بیرون ریخته شود، بشرها بصورت کوتاه بلند و در اندازه های متفاوت ساخته می‌شوند. از بشرها درحل کردن مواد، تهیه محلول، گرم کردن محلول‌ها، جابجا کردن و رسوب گیری استفاده می‌کنند.

قیف دکانتورگلابی‌شکل ۱۰۰CCباشیر

۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۶۱۳,۲۰۰ ریال

از این قیف برای جدا کردن محلول‌ها استفاده می‌کنند. و به منظور یاد بود از سازندهٔ این اثر (دکانته) نام او را برای این اثر گذاشته‌اند. دکانتور برای جداسازی امولسیون‌ها به کار می‌رود.

قیف دکانتورگلابی شکل شیردار ۲۵۰cc

۱,۷۰۲,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۸۵۵,۱۸۰ ریال

از این قیف برای جدا کردن محلول‌ها استفاده می‌کنند. و به منظور یاد بود از سازندهٔ این اثر (دکانته) نام او را برای این اثر گذاشته‌اند. دکانتور برای جداسازی امولسیون‌ها به کار می‌رود.

اتمام موجودی بورت شیردار ۵۰ CC بورت شیردار ۵۰ CC

بورت شیردار ۵۰ CC

۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۷۸,۸۵۰ ریال

بورت به شکل استوانه باریک و بلند است و یک شیر خروجی در انتهای پائینی دارد، از شیشه‌ی قلیایی یا بوروسیلیکات با درجه بندی بسیار دقیق و با دقت 0/1 ml ساخته می شود و عدد صفر در بالا قرار دارد. از بورت در اندازه‌گیری حجم دقیق محلول مصرف شده در سنجش های حجمی (تیتراسیون)استفاده می‌کنند.

پیپت مدرج ۱۰ CC

۲۴۹,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۱,۴۱۰ ریال

این وسیله برای برداشتن حجم‌های معین از محلول‌ها یا مایعات، با ضریب خطای کم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبردساده متوسط

۱,۲۰۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۱۱,۲۷۰ ریال

مبرد یک لوله ی دوجداره است، لوله‌ی داخلی می‌تواند بصورت‌های ساده، مارپیچ، حبابدار و صورت‌های دیگر ساخته شود. اما جدار خارجی با قطر بزرگتر است که جدار داخلی را به جزء در قسم تهایی از سرو ته آن می‌پوشاند که یک لوله‌ی ورودی آب سرد و یک خروجی دارد.

بورت ۲۵cc کوتاه

۱,۶۳۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۷۷۹,۹۷۰ ریال

بورت به شکل استوانه باریک و بلند است و یک شیر خروجی در انتهای پائینی دارد، از شیشه‌ی قلیایی یا بوروسیلیکات با درجه بندی بسیار دقیق و با دقت 0/1 ml ساخته می شود و عدد صفر در بالا قرار دارد. از بورت در اندازه‌گیری حجم دقیق محلول مصرف شده در سنجش های حجمی (تیتراسیون)استفاده می‌کنند.

پیپت حبابدار ۱۰ میلی لیتر

۲۵۷,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۸۰,۱۳۰ ریال

این محصول دارای لوله شیشه ای باریک با قطر داخلی 4mm است که در مرکز آن یک مخزن یا حباب وجود دارد و یک خط نشانه در بالای مخزن دیده می شود. کلیه شیشه آلات تولید شرکت صنایع آموزشی دارای استانداردملی به شماره 11318 هستند ومقاوم به شوک حرارتی می باشند.

لوله u شکل با شاخه های جانبی

۴۲۹,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۶۷,۶۱۰ ریال

این محصول از شیشه ی بوروسیلیکات روداژدار با شاخه ی جانبی و یا ساده ، ساخته می شوند . در رشته شیمی از این وسیله برای انجام عمل الکترولیز نمکها، استفاده می شود ، زیرا محصول هر الکترود بصورت جداگانه در اطراف آنها قابل رویت می شوند. کلیه شیشه آلات تولید شرکت صنایع آموزشی دارای استانداردملی به شماره 11318 هستند ومقاوم به شوک حرارتی می باشند.

اتمام موجودی ارلن ۲۵۰ میلی لیتر ارلن ۲۵۰ میلی لیتر

ارلن ۲۵۰ میلی لیتر

۲۷۶,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۰۰,۸۴۰ ریال

ظرف ته صافی است که با افزایش ارتفاع آن به‌تدریج از قطر آن کاسته شده و به یک گردن استوانه‌ای کوتاه منتهی می‌شود، که می‌تواند سر سمباده ای (روداژدار) یا ساده باشد. ارلن می‌تواند دهانه تنگ یا دهانه گشاد ساخته شود. ارلن‌ها درجه‌بندی‌های تقریبی دارند.

کل آیتم ها : ۲۹

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد