اسباب بازی‌های علمی و خلاق

اسباب بازی‌های علمی و خلاق
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 7
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 43
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 7
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 43
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

بازی پوشاک ما

۲۶۴,۰۰۰ ریال

بازی فکری بریکس

۷۹۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی صفحه شمارش ۳ صفحه شمارش ۳

بازی آدمک دوختنی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی بازی گربه مغناطیسی بازی گربه مغناطیسی

جورچین اشکال هندسی

۴۸۰,۰۰۰ ریال

بازی دوخت چوبی کشتی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازی پوشاک ما

۲۶۴,۰۰۰ ریال

کودکان نیازدارندخودرابشناسندوبااعضای بدن ونحوه مراقبت وپوشش هرعضوآشناشونددراین مجموعه کودکان باانواع پوشاک فصلهای مختلف آشنامیشوندوضمن بازی به گفتگودرموردانواع پوشش وفصلهامیپردازندوازطریق گفتگوبامفاهیم گوناگون آشنامیشوندوبه صورت بازی لباسهاراروی دختروپسربدون لباس روی صفحات مغناطیسی نصب میکنند.این مجموعه دارای 2 صفحه مصورپسرودختر با لایه فلزی است همراه با 4صفحه مغناطیسی باتصاویر انواع پوشاک ابعاد هرصفحه 17/5 *22/5 سانتیمترمی باشد.

بازی فکری بریکس

۷۹۰,۰۰۰ ریال

بازی فکری بریکس شامل 32 قطعه پلاستیکی در رنگ ها، اشکال و ابعاد مختلف است.

بازی شترمرغ مغناطیسی

۳۷,۰۰۰ ریال

این بازی از قطعات مختلف از جنس فوم رنگی EVA با لایه مغناطیسی تشکیل شده است.

اتمام موجودی صفحه شمارش ۳ صفحه شمارش ۳

صفحه شمارش ۳

۴۱۲,۰۰۰ ریال

صفحه شمارش 3 از یک صفحه چوبی در ابعاد 18*24 سانتیمتر و اشکال هندسی سوراخ دار پلاستیکی تشکیل شده است.

بازی آدمک دوختنی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

این بازی شامل دو قطعه آدمک فومی دختر و پسر با انواع پوشاک همراه با بندهای رنگی می باشد.

اتمام موجودی جورچین حالات های چهره جورچین حالات های چهره

جورچین حالات های چهره

۲۳۰,۰۰۰ ریال

پازل ها همواره جزو بازی های موردعلاقه ومفیدبرای کودکان است این پازل از13قطعه چوبی تشکیل شده است که روی صفحه بازی قرارمیگیرندباکمک این بازی کودکان انواع حالات چهره ها را میشناسندوباگفتگوحین بازی میتواننددرمورداحساسات یادمیگیرند.همچنین این بازی به - تقویت هوش هیجانی- پرورش قوه ی تخیل و خلاقیت- - تقویت هماهنگی عمل چشم و دست- پرورش عضلات کوچک و مهارت انگشتان- کسب مهارت های اجتماعی و پرورش روحیه ی همکاری- رشدمهارت های کلامی کمک میکند.

اتمام موجودی بازی گربه مغناطیسی بازی گربه مغناطیسی

بازی گربه مغناطیسی

۳۷,۰۰۰ ریال

این بازی از 2 صفحه فوم رنگی با لایه مغناطیسی از قطعات برش خورده طرح گربه در ابعاد 10/5×12 سانتیمتر تشکیل شده است.

اتمام موجودی پازل شکوفه های خواندن پازل شکوفه های خواندن

پازل شکوفه های خواندن

۲۷۵,۰۰۰ ریال

پازل شکوفه های خواندن یک بازی برای شکوفایی توان خواندن درکودکان است .این بازی رامیتوان بصورت فردی وگروهی انجام دادوهم مناسب خانه وهم مهدکودک هاوپیش دبستانیهاست.این مجموعه شامل سه پازل و سه کتابچه نگاره میباشد.

جورچین اشکال هندسی

۴۸۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه شامل 8 پازل پلاستیکی اشکال هندسی در ابعاد 15*15 می باشد.

بازی فکری چرتکه و حلقه های شمارش

۷۸۰,۰۰۰ ریال

بازی فکری چرتکه به عنوان ابزاری برای آموزش ریاضیات وپرورش ذهن وهوش ابزاربسیارکاربردی ست .چرتکه هادریادگیری مفهوم عدد،سرعت عمل وپرورش خلاقیت ورشدحافظه وتمرکزوهمچنین هماهنگی چشم ودست ومغزتاثیرچشمگیری دارند.این چرتکه و پایه های شمارش از 10پایه و مهره های پلاستیکی رنگی ودرمجموع 57قطعه در ابعاد 4*12/5*43 سانتیمتر تشکیل شده است.

بازی فکری چینه خلاقیت

۹۹۰,۰۰۰ ریال

این بازی جذاب برای کودکان وحتی بزرگسالان از169قطعه بارنگهاواشکال گوناگون تشکیل شده است که براساس الگوهای راهنماروی یک قاب چیده میشوندو موجب تقویت حافظه وپرورش خلاقیت ومهارت حل مسئله میگرددوکاربران باکسب مهارت میتوانند طرح های خلاقانه بسازندکه درطرح های ایرانی واسلامی وهنرکاشی کاری ومعرق کاربردبسیاری داشته است.

بازی دوخت چوبی کشتی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

این محصول شامل کادر چوبی سوراخدار باطرح کشتی می‌باشد.

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد