اسباب بازیهای علمی و خلاق

معمای ستاره رنگ آبی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۵% تخفیف

صفحه تعادلی بچین و نریز سبز _ نارنجی

۷۳۹,۵۰۰ ریال۸۷۰,۰۰۰ ریال

اسبک چوبی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

معمای ستاره رنگ سبز

۲۳۰,۰۰۰ ریال

معمای چهارمهره

۱۳۷,۰۰۰ ریال
۱۵% تخفیف

تخته قوس

۱,۷۸۵,۰۰۰ ریال۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

معمای ستاره رنگ آبی

۲۳۰,۰۰۰ ریال

این محصول دارای 6 قطعه پلاستیک دررنگهای مختلف قرمز،سبز،زرد،آبی وسه رنگ (سبز،زرد،قرمز) موجودمی باشد.

۱۵% تخفیف

صفحه تعادلی بچین و نریز سبز _ نارنجی

۷۳۹,۵۰۰ ریال۸۷۰,۰۰۰ ریال

این اسباب بازی یک سرگرمی ساده و مهیج برای آشنایی و درک مفاهیم مانند تعادل و وزن است که همزمان باعث تقویت حافظه و تمرکز و توسعه منطقی میشود.

اسبک چوبی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

این وسیله ساخته شده ازچوب و برای سرگرمی ،تقویت مهارتهای حرکتی ومناسب کودکان سه سال به بالامی باشد.

معمای ستاره رنگ سبز

۲۳۰,۰۰۰ ریال

این محصول دارای 6 قطعه پلاستیک دررنگهای مختلف قرمز،سبز،زرد،آبی وسه رنگ (سبز،زرد،قرمز) موجودمی باشد.

معمای ستاره سه رنگ (سبز،زرد،قرمز)

۲۳۰,۰۰۰ ریال

این محصول دارای 6 قطعه پلاستیک دررنگهای مختلف قرمز،سبز،زرد،آبی وسه رنگ (سبز،زرد،قرمز) موجودمی باشد.

جورچین سه گوش سمندرها

۹۲,۰۰۰ ریال

این محصول جورچین سه گوش سمندرها ازمجموعه سه تایی جورچین های سه گوش میباشدکه شامل 9قطعه است و برای سرگرمی وایجادچالش ذهنی مناسب است.

جورچین سه گوش دایناسورها

۹۲,۰۰۰ ریال

این محصول جورچین سه گوش دایناسورهاازمجموعه سه تایی جورچین های سه گوش میباشدکه شامل 9قطعه است.

جورچین سه گوش حیوانات دریایی

۹۲,۰۰۰ ریال

این محصول جورچین سه گوش حیوانات دریایی ازمجموعه سه تایی جورچین های سه گوش میباشدکه شامل 9قطعه است.

معمای چهارمهره

۱۳۷,۰۰۰ ریال

این محصول دارای 6 قطعه است ومناسب برای سرگرمی وایجادچالش ذهنی ست.

معمای ستاره طرح پرچم ایران

۲۳۰,۰۰۰ ریال

این محصول دارای 6 قطعه پلاستیک (در سه رنگ پرچم ایران) موجوداست.

۱۵% تخفیف

تخته قوس

۱,۷۸۵,۰۰۰ ریال۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این وسیله چوبی ساده،موثر،سرگرم کننده برای رسیدن به بهبودتوان جسمی،تعادل وتناسب کلی بدن کمک میکندوتحمل وزن تا120کیلوگرم راداراست.

صفحه تعادلی بچین و نریز

۸۷۰,۰۰۰ ریال

این اسباب بازی یک سرگرمی ساده و مهیج برای آشنایی و درک مفاهیم مانند تعادل و وزن است که همزمان باعث تقویت حافظه و تمرکز و توسعه منطقی میشود.

کل آیتم ها : ۷۷

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو