ابتدایی

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 2
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 59
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 2
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 59
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

چینه های ۳سانتی نارنجی ( ۲۵ عددی )

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

چینه های ۳سانتی آبی ( ۲۵ عددی )

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

ساعت آموزشی معلم

۸۶۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۴۰,۱۲۵ ریال

صفحات آموزشی کسر

۴۳۱,۲۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۷۰,۰۶۳ ریال

مجموعه مقسوم علیه های یک عدد

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

چینه های ۲ سانتی ( ۱۱۰ عددی )

۵۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶۲۶,۷۵۰ ریال

ساعت آموزشی ثانیه دار( دارای ۳ صفحه مدرج )

۱۳۲,۲۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۴۴,۱۵۳ ریال

شابلون اشکال هندسی بزرگ

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

شابلون اشکال هندسی کوچک (بسته ۶۰عددی )

۶۰۳,۷۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶۵۸,۰۸۸ ریال

مدل دستگاه مبنا

۲۸۷,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۱۳,۳۷۵ ریال

لوله های تقسیم شونده کسر متعارفی ساده ۱۰ عددی

۳۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۲۷,۰۰۰ ریال

چینه های ۳سانتی نارنجی ( ۲۵ عددی )

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

چینه ها به شکل مکعب و از جنس پلاستیک رنگی هستند و از یک سمت در هم چفت می شوند. این وسیله ابزاری بین المللی برای آموزش مفاهیم مختلف ریاضیات است . چینه 3 سانتی در رنگهای متنوع ( سبز ، نارنجی ، زرد و آبی ) و تعداد 25 عدد از هر رنگ در هر بسته موجود می باشد .

چینه های ۳سانتی آبی ( ۲۵ عددی )

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

چینه ها به شکل مکعب و از جنس پلاستیک رنگی هستند و از یک سمت در هم چفت می شوند. این وسیله ابزاری بین المللی برای آموزش مفاهیم مختلف ریاضیات است . چینه 3 سانتی در رنگهای متنوع ( سبز ، نارنجی ، زرد و آبی ) و تعداد 25 عدد از هر رنگ در هر بسته موجود می باشد.

اتمام موجودی چینه های ۳سانتی سبز ( ۲۵ عددی ) چینه های ۳سانتی سبز ( ۲۵ عددی )

چینه های ۳سانتی سبز ( ۲۵ عددی )

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

چینه ها به شکل مکعب و از جنس پلاستیک رنگی هستند و از یک سمت در هم چفت می شوند. این وسیله ابزاری بین المللی برای آموزش مفاهیم مختلف ریاضیات است . چینه 3 سانتی در رنگهای متنوع ( سبز ، نارنجی ، زرد و آبی ) و تعداد 25 عدد از هر رنگ در هر بسته موجود می باشد .

ساعت آموزشی معلم

۸۶۲,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۹۴۰,۱۲۵ ریال

ساعت آموزشی معلم از جنس پلاستیک،دارای عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار، 6صفحه با چاپ ساعت های مختلف و با پایه تاشومی باشد . عقربه ها به دو صورت دستی و یا توسط چرخ دنده ها در دو جهت عقب و جلو حرکت می کنند .

صفحات آموزشی کسر

۴۳۱,۲۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴۷۰,۰۶۳ ریال

این مجموعه شامل یک سری صفحات مقوایی است که روی آن ها انواع اشکالی که با آن می توان کسر را معرفی و آموزش داد ، چاپ شده است . با این مجموعه علاوه بر مفهوم کسر ، مفاهیمی مانند مقایسه کسر ها ، کسر برابر 1 ، کسربرابر 0 (صفر ) ، مفاهیم نصف ، ثلث ، ربع و خمس آموزش داده می شود.

مجموعه مقسوم علیه های یک عدد

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

این مجموعه شامل شش ضلعی اعدادو میله های تقسیم می باشد. روی میله های تقسیم ، شمارنده های اول مثل 2 ، 3 ، ... چاپ شده و روی شش ضلعی ها مقسوم علیه ها و خارج قسمت های حاصل از تقسیمات چاپ شده است.

چینه های ۲ سانتی ( ۱۱۰ عددی )

۵۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶۲۶,۷۵۰ ریال

چینه ها به شکل مکعب و از جنس پلاستیک هستند و از یک سمت در هم چفت می شوند. این وسیله ابزاری بین المللی برای آموزش مفاهیم مختلف ریاضیات است.این بسته شامل 110عدد چینه به عرض 2 سانتی مترودررنگهای مختلف موجودهستند.

ساعت آموزشی ثانیه دار( دارای ۳ صفحه مدرج )

۱۳۲,۲۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱۴۴,۱۵۳ ریال

ساعت آموزشی دانش آموز به قطر 10 سانتی از جنس پلاستیک ،دارای عقربه ساعت شمار ، دقیقه شمار و ثانیه شمار با سه صفحه نمایش ساعت کامل ، ساعت و نمایش دقیقه ها و ساعت و چاپ عدد دقیقه ها می باشد .این مجموعه دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی می باشد.

شابلون اشکال هندسی بزرگ

۲۵۳,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲۷۵,۷۷۰ ریال

شابلون ها به ابعاد 40 * 15 سانتیمتر ، از جنس پلاستیک رنگی و دارای اشکال مربع ،مستطیل ، شش ضلعی ،دایره و مثلث هستند شابلون معلم دو تکه طراحی شده تا خیلی بزرگ نباشد و بتوان آن را به راحتی در دست گرفت ، اما این دو تکه قابل اتصال به یکدیگرند .

شابلون اشکال هندسی کوچک (بسته ۶۰عددی )

۶۰۳,۷۵۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶۵۸,۰۸۸ ریال

از شابلون کوچک در پایه های مختلف برای رسم اشکال هندسی ، انجام تمرین های مربوط به قرینه سازی ، ایجاد نقش قالی ، ساختن شکل های متقارن ، نمایش ویژگی های اشکال هندسی مثل گوشه ها و لبه ها ، استفاده می شود.

مدل دستگاه مبنا

۲۸۷,۵۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۱۳,۳۷۵ ریال

از این کالا برای یافتن مبنای اعداد و پیدا کردن مبنای هر عدد در مبنای دلخواه به کار می رود.

لوله های تقسیم شونده کسر متعارفی ساده ۱۰ عددی

۳۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳۲۷,۰۰۰ ریال

این محصول از تعدادی میله پلاستیکی رنگی،که اندازه های مختلف دارند و به وسیله کش به هم متصل شده اند، ساخته شده است. میله ها از محل برش ها قابل تا شدن هستند. کاربردها: معرفی مفهوم کسر مقایسه کسر ها جمع و تفریق کسری و...

کل آیتم ها : ۳۸

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد