آموزش استثنایی

ماشین تحریربریل

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ماشین تحریربریل

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ماشین تحریر بریل به منظور آموزش تایپ و ماشین نویسی به خط بریل در جهت ارتقای توانمندی نابینایان طراحی وتولیدشده است .

کل آیتم ها : ۱

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو